Moet Nederland nog wel lid blijven van de EU, nu de onderhandelingen over de Europese grondwet zijn mislukt?

Zo begon NETWERK TV dinsdagavond een gesprek over de EU.

Vier personen gaven een heldere uitleg van vier redenen waarom Nederland maar beter uit te EU kon stappen.

Je kunt best goede vrienden blijven, maar daarvoor kan het beter zijn dat je niet met elkaar trouwt.

1.De euro. De euro heeft alles duurder gemaakt. In Nederland wordt nog geprobeerd zich aan afspraken te houden, maar die andere landen lachen om Nederland.

2.De EU kost Nederland veel geld. Het heeft de Nederlandse belastingbetaler tot nu toe al meer dan 27 miljard euro gekost. En we worden meegesleept in een Europees machtsblok.

Maar ja, dat was toen nodig want Ruud Lubbers wilde graag President van de Europese Commissie worden.

3. De grote landen zullen het altijd voor het zeggen hebben. Alle landen zijn gelijk, maar grote landen zijn meer gelijk dan kleine.

4.Nederland is ondergeschikt geworden aan Brussel. De eigen soevereiniteit bestaat al niet meer. Meer dan de helft van de wetten wordt in Brussel gemaakt

Ik was zéér verbaasd om deze argumenten door vier verschillende personen te horen opsommen. Frans Andriessen was er zelfs bij.

MAAAAAR: het venijn zat in de staart. Andriessen (ex vice-president van de Europese Commissie) en nog iemand zeiden toen dat het allemaal wel heel slecht was, maar het uitstappen uit die Unie zou desastreus zijn. Andere landen zouden dan ‘pissig’ op Nederland worden en geen handel meer willen drijven. Dat zou nog slechter zijn.

Een zelfde argument als dat wat werkt voor de democratie: ‘Democratie is de slechtste vorm van regeren, maar er is geen betere’ Na die uitspraak denkt het overgrote deel van de mensen dan niet eens verder.

Ik tart iedereen om na te denken, of die uitspraken geldig zijn. Zowel voor democratie als voor de EU.

Het tegendeel is namelijk waar.

Gedegen beschouwingen hierover op de site van FREE EUROPE:

http://www.free-europe.org

2 REACTIES

  1. Het was voor het eerst dat een publieke omroep uitgebreid inging op de mogelijkheid tot uittreden uit de EU. Dat is definitief een primeur, bovendien werden er prominente mensen geinterviewd, die eindelijk hun gedachten vrij konden uitspreken t.a.v. de problemen met de Unie. De bangmakerijk, die volgde was voornamelijk een angst van Frans Andriessen, omdat deze een politicus is en geeft duidelijk aan, dat politici de EU runnen en dat de volkeren hierin nauwelijks tot geen zeggenschap hebben. Wanneer wij de Unie verlaten zouden we meteen het lidmaatschap moeten aanvragen van de EVA (Europese Vrijhandelsassociatie), waardoor we automatisch lid worden van de EER (Europese Econonische Ruimte), welke een vrijhandelspact is tussen de EVA en de EU, dus kunnen Duitsland en Frankrijk wel dwars gaan liggen, maar dan hebben ze de andere EU en EVA-landen tegen zich, dat betekent dus de rest van Europa en dat is iets waar beide landen beducht voor zijn.

  2. Bangmakerij is een beproefd concept van de politiek de kiezers te intimideren. Als dan ook nog het medium TV gebruikt wordt om deze bangmakerij onder de mensen te verspreiden, dan kan je dit alleen nog corrigeren als je ook toegang hebt tot dit zelfde krachtige medium. Er zijn inmiddels diverse nieuwe initiatieven op internet onstaan met betrekking tot ‘nieuwe politiek’. Maar internet is wel een medium dat je zelf moet opzoeken, televisie is dat niet. Dat krijg, je of je het wil of niet, over je uitgestort. Ik wil best mijn steentje bijdragen om het tegendeel te propageren als politici weer eens wat roepen, maar ik zal slechts daarmee een paar mensen kunnen bereiken. Wat ‘de nieuwe politiek’ en het libertarisme nodig hebben is toegang tot televisie. Zelfs een nieuwe krant zou al een stap in de goede richting zijn. Alleen dan kun je het libertarisme onder een breed publiek bekendheid geven.

    Een tweede opmerking die ik wilde maken is het volgende: stel Nederland verlaat de unie, waarom zouden we dan weer direct lid moeten worden van de EVA. Als dit ook weer langzaam gaat uitgroeien tot dezelfde socialistische superstaat als de eu nu is dan hebben we niet van onze fouten in het verleden geleerd. Als we de eu verlaten dan moeten we NOOIT meer lid worden van wat voor club dan ook. Immers als je gewoon je libertarische principes hanteert van vrijhandel, minimale regelgeving en (of geen) belasting dan is er niets aan de hand toch?. Iedereen zal dan met jouw handel willen drijven en zich in jouw land willen vestigen.

Comments are closed.