Copyright is één van de onderwerpen waarover in libertarische kringen geen eenduidige mening is.

Over eigendomsrecht in het algemeen is men het meestal wel snel eens, ook al zijn er randgebieden. En toch is copyright, net als octrooien, een vorm van geestelijk eigendom.

Op het internet gaat dit er vooral om of je een stuk wat iemand geplaatst heeft, mag gebruiken om het elders te plaatsen zonder daar eerst toestemming voor te vragen.

In de eerste plaats hangt dat natuurlijk af van de schrijver/plaatser. Als die expliciet zegt dat het niet mag, is het op zijn minst onbeleefd om het wel te doen. Als ergens in een klein hoekje een copyright teken staat, is dat al minder duidelijk. Door de snelheid van het internet, is toestemming vragen vaak onpraktisch en worden goede ideeën vaak daarom niet verder gebracht.

Ook maakt het verschil of er met het gekopieerde stuk geld verdiend wordt of niet. In het geval er geld mee verdiend wordt, kun je overwegen of er niet een deel daarvan aan de geestelijke vader/moeder (!) toekomt. Diverse publicisten zeggen dan ook dat je mag kopiëren, maar als je geld er aan verdiend, dat ze dan graag meedelen. Het noemen van de bron, en dus niet pronken met de ideeën van een ander, is gewoon een zaak van fatsoen.

Echter alle stukken van deze HUBlog mogen gekopieerd, gebruikt en verspreid worden zelfs zonder de bron te vermelden. We vinden het namelijk zo belangrijk dat de ideeën voor een vrije maatschappij zoveel mogelijk verbreid worden, dat we bronvermelding niet noodzakelijk vinden. Ook al vinden we het fijn als het wel gebeurt.

Bernardo Trier [ http://www.dr-trier.de/index.html ] noemt dit het tegengestelde van copyright:

COPY LEFT: vrijgelaten voor verder gebruik.

Op de site vindt u uitgebreide beschouwingen over eigendomsrechten. Onder andere van Friedman en Narveson. Zie ook:

http://www.libertarian.nl/topics/individuelerechten.html#3