Dat zegt tenminste onze Minister-president, Jan Peter Balkenende, CDA!

Hierover zijn twee opmerkingen te maken.

Ten eerste, let op de taal en wat hij in feite zegt. Hij heeft het over “DE” armoede.

Zoals veel gebruikelijk bij politici, spreekt hij over een collectiviteit van mensen en maakt een soort gemiddelde van zijn beoordeling. Of van relatieve aantallen. Een begrip dat los staat van de persoonlijk situaties van de levende mensen.

Erger is dat de meeste mensen zich niet realiseren dat Jan Peter over gemiddelden praat, en dat het best zo kan zijn dat iemand die met zijn hoofd in de ijskast ligt en met zijn voeten op de kachel, een prima gemiddelde temperatuur heeft. Maar toch zal hij zich niet lekker voelen.

Ook in andere gevallen wordt door politici deze truc gebruikt, en de massa is al zover dat ze in de meeste gevallen (niet nadenkend) er in trappen. Men hoort niet eens dat er over onpersoonlijke groepen wordt beslist.

Ten tweede getuigt een dergelijke opmerking niet erg van veel medeleven met die mensen die het echt arm hebben. Zeker in deze Kerstdagen zou je van een Minister-president meer medeleven verwachten.

Maar het tegendeel is waar. Nog net voor ze op vakantie gaan, wordt besloten dat gemeentes uitgeproduceerde asielzoekers op straat moeten zetten.

P.S.

Ieder mens is een individu, met een eigen leven en gevoelens.

Daarom is het zo belangrijk dat we de libertarische idealen beter bekend maken en proberen in te voeren.

Door vrienden en bekenden op deze site te wijzen, kunt u daaraan meewerken.

3 REACTIES

  1. In zoverre ben ik het met Jan Peter eens, dat de schappen liggen vol, er rijden volop autos op straat, en andere uitingen van luxe nemen enkel toe. De "economische crisis" die wordt gebruikt als smoes om allerlei financiële voordelen aan bepaalde groepen in te trekken bestaat niet.

    Die is ook niet nodig. Er is een veel betere rede om financiële voordelen aan *alle* groepen in te trekken: nl. dat ze bekostigd worden uit anderman’s zak.

    Maar stoppen met het plunderen van de portemonee van de individuele burger is niet de bedoeling van de overheid. Dat is het wonderlijke: er wordt bezuinigd, bezuinigd, bezuinigd, maar waar blijft al dat bezuinigde geld? Komt het terug in onze zakken?

  2. Nee, het komt niet terug in onze zakken. Men voorkomt er alleen mee dat het overheidsTEKORT nog hoger wordt dan het al is.

Comments are closed.