Zoals verwacht waren de VIER VRIJHEDEN een integraal deel van de toespraak. Zie ons stukje van gisteren.

Ook onze voorspelling dat deze vier vrijheden gebruikt worden om de macht van de politici te vergroten, bleek juist.

Op zichzelf zijn alle vier deze “vrijheden” wenselijke toestanden. Het is fijn als we “zonder vrees en zonder zorg” kunnen leven. Net zo als het nog fijner is “gelukkig” te leven.

Maar al direct bij de eerste vrijheid, (meningsuiting) legde de koningin er een beperking op. Niet kwetsend zijn en niet oordelen over mensen.

Ook hier weer, het is niet netjes om een ander uit te schelden, maar om dat wettelijk, met strafbepalingen te regelen, (politiek correct) is dictatuur.

Waartoe dit kan leiden, blijkt uit het concept van de EU grondwet waarin verboden wordt om te protesteren tegen alles wat er in die wet staat. (zie artikel 54. of lees de uitgebreide beschouwing op FREE EUROPE:

http://www.free-europe.org/…

Ook over wat de koningin zei over de andere vrijheden hebben we bezwaren! U kunt die zelf beoordelen als u haar tekst naleest. Te vinden op http://www.koninklijkhuis.nl . Misschien komen we daar een dezer nog wel op terug.

Vandaag volstaan we met nog te wijzen op het einde van de toespraak. Daar maakte Beatrix nog eens goed reclame voor de Verenigde Naties, die voor handhaving van de internationale rechtsorde moet zorgen.

En dat heeft God zelf bevestigd door de geboorte van Jezus.

De politici zullen tevreden zijn.

3 REACTIES

 1. De speech begint met een verkwikkende boodschap “Kerstmis, het feest van licht dat doorbreekt.” Eindelijk eens iemand die naar de heidense oorsprong van het feest verwijst, maar twee paragrafen verder is het gedaan “Kerstmis is het feest van liefde en verwondering om de geboorte van Gods zoon. Als mens onder de mensen kwam Jezus op aarde. Zijn leven inspireert velen nog elke dag. “

  Daarna gaat onze Koningin in op de ons door de overheid toegekende vrijheden.

  Het is interessant dat onze Heerser bij de vrijheid van meningsuiting zegt dat waarheid dient geeerbiedigd, wat is is, A = A. Zij heeft vast Aristoteles en misschien zelfs Ayn Rand gelezen.

  Maar, waarde landgenoten(verontschuldigt U mij dit Belgicisme), het schoentje begint serieus te wringen waar onze Koningin stelt dat meer dan een halve eeuw nadat de Vier Vrijheden werden verkondigd, de eerste uitdaging voor de internationale gemeenschap nog steeds in het opkomen voor sociale gerechtigheid ligt. Nobelprijswinnaar Friedrich von Hayek heeft boek II (“The Mirage of Social Justice”) van “Law, Legislation and Liberty” gewijd aan het onderzoek van de vraag wat het woord ‘sociale gerechtigheid’ inhoudt en is tot de conclusie dienen te komen dat het begrip geen inhoud heeft.

  Dat is het meest frappante uit haar speech. Wat staat er nu verder in? Wel, de andere drie vrijheden, die ik in de volgende orde zal bespreken: die van vrijwaring van nood en gebrek voor wie in armoede leven, die van godsdienst en die van vrijheid van angst en vrees.

  Vrijwaring voor nood en gebrek. Het is interessant vast te stellen dat de collega van Hare Majesteit in de Zuidelijke Nederlanden, het in Zijn kerstboodschap had over de integratie van gehandicapten

  http://www.standaard.be/nie… maar voor onze Koningin gaat enkel over hen die in armoede leven.

  Hoger stelde ik dat Hare Majesteit misschien zelfs Ayn Rand gelezen heeft. Tot mijn spijt moet ik dan ook vaststellen dat daar waar Ayn Rand stelde dat religie zoals drugs een ontsnapping (omwille van angst en vrees)uit de werkelijkheid betekent, Hare Majesteit de remedie (de religie) wenst te behouden doch de ziekte wenst de eradiceren. Wat is de nood aan de remedie indien de ziekte is verdwenen? Of vergis ik mij betreffende identiteit van de ziekte en remedie? Is de angst de remedie voor de ziekte die de religie is? Was Hare Majesteit niet begonnen met te stellen dat Kerstmis het feest van het licht was om dan naar de duisternis van de geboorte van Gods zoon en naar de waanzin van de sociale gerechtigheid af te dwalen? Hayek moet zich vast en zeker in zijn graf omdraaien.

 2. Sociale gerechtigheid is net zoiets als sociale zekerheid, het is noch sociaal, noch is er enige zekerheid. De overheid wikt en beschikt zonder zich aan een wederzijds contract te hoeven storen, zoals anderen, die dat wel moeten op straffe van.

 3. Sociale Gerechtigheid bestaat niet. Net als Sociale Zekerheid.

  Zodra een iemand het ene denkt te hebben, verdwijnt het voor de ander.

  1-1=0

  In principe vind ik het niet slecht dat Hare Majesteit het had over de verantwoordelijkheid die komt bij de vrijheden, maar het is niet bijzonder. Dat moet voor iedereen logisch zijn (in een perfecte wereld). Dat heeft gewoon alles te maken met fatsoen en moet nooit opgelegd worden (zoals een fooi in een restaurant bv.).

  Gelukkig en vrij 2004 aan iedereen.

Comments are closed.