Zorgen voor rechtvaardigheid is één van de allerbelangrijkste zaken in elke menselijke maatschappij.

Om dit te kunnen verwezenlijken, is het noodzakelijk uit te gaan van het ethisch principe dat “ieder mens recht heeft op zijn eigen leven en eigendom”.

Doordat in onze maatschappij dat principe al lang niet meer wordt gehanteerd, zijn we in de huidige situatie met veel misdaad en slechte economie gekomen.

Als iemand iets van u steelt, komt de boef in het gunstigste geval een tijdje in de gevangenis. Maar u krijgt uw eigendom niet terug. Wat schiet je er mee op als de boef in de gevangenis belandt? Niets, alleen je moet nog belasting betalen voor zijn kost en inwoning.

Er zou pas recht gedaan worden als we de wetten en de rechtspraak compleet vereenvoudigen, en zodanig maken dat alle schade die door iemand wordt veroorzaakt, volledig moet worden vergoed.

Als uw fiets wordt gestolen, moet de (gevangen!) dief zorgen dat u een gelijkwaardige fiets terugkrijgt en bovendien uw verlies aan tijd en extra onkosten betalen. Dan pas is u “recht gedaan”.

Uiteraard geldt dat dan voor iedereen, en je hoeft geen verschil te maken tussen alloch- of autochtonen.

Dit kan voor het overgrote deel van alle misdaden worden ingevoerd. Voor echt onherstelbare schade, zoals bij moord, moet misschien de gevangenis nog blijven.

Een gedegen beschouwing hierover kunt u vinden in een lezing van Christian Michel, die ook spreker is op de LIBERTARIAN INTERNATIONAL Convention in LEIDEN op 3 – 4 april 2004. Zie:

SHOULD CRIMINALS BE PUNISHED ? Towards A Libertarian Justice Process

http://www.liberalia.com/cg…

2 REACTIES

 1. Hub pleit blijkbaar voor de totale afschaffing van het strafrecht behalve voor echt onherstelbare schade en de vervanging ervan door het vergoeden van alle schade.

  Dit lijkt inderdaad de enige oplossing te zijn die verenigbaar is met de ontkenning dat er zoiets bestaat als het algemeen belang belichaamd door de maatschappij die er belang bij zou hebben dat er zo weinig mogelijk schade zou optreden.

  Volgens Hub is dit verwant met het ethisch beginsel dat "ieder mens recht heeft op zijn eigen leven en eigendom" want dan afgeleid is van zijn eigendom op zijn lijf.

  Zoals Lucie Olbrechts-Tyteca, medewerkster van de Brusselse rechtsethicus Chaim Perelman, het uitdrukte, het ware misschien nuttig om de ethica haar ingang te doen vinden in de menselijke verhoudingen zodat deze wat rationeler zouden zijn.

  “J’avais toujours eu l’impression que la psychologie sociale, dans son ensemble, avait trop tendance à considérer comme établi que l’irrationnel, la suggéstion, prévalaient dans les relations humaines dès que l’on quittait la sereine cité des savants” ("Rivista di filosofia", LVI, 1965).

  Cette phrase de Lucie Olbrechts-Tyteca (enfin une femme !), cité par Norberto Bobbio dans son introduction à l’édition italienne (p.XII) me semble bien caractériser l’effort des deux auteurs pour faire rentrer l’éthique, les valeurs, les échanges humains en général dans le domaine de la raison (raison pratique, évidemment), les soustrayant ainsi aux forces de l’irrationel.

  http://www.provincia.venezi

 2. Helaas zal echter het merendeel van de strafbare feiten (roof, vernieling) uitgevoerd worden door elementen die weinig goeds voor zich gaande hebben (arm en nutteloos) en van een kale kip valt niet te plukken.

Comments are closed.