Als je het eerste artikel van die grondwet leest, kun je al meteen beoordelen op welke basis de rest is opgebouwd.

Wij keuren dat eerste artikel, en daarmee de hele rest af.

De volledige tekst van artikel 1.1 is:

Bij deze Grondwet, die geïnspireerd wordt door de wil van de burgers (1) en de staten (2) van Europa om hun gemeenschappelijke (3) toekomst op te bouwen, wordt een Unie ingesteld waaraan de lidstaten bevoegdheden verlenen (4) om hun gemeenschappelijke (3) doelstellingen te bereiken.

De Unie coördineert (5) het beleid van de lidstaten dat gericht is op het bereiken van die doelstellingen en oefent op communautaire (6) wijze de bevoegdheden uit die de lidstaten aan haar overdragen.

Een paar kanttekeningen:

(1) die burgers is niets gevraagd. Er komt misschien nog een raadgevend referendum, maar ook dat kunnen en zullen de politici naast zich neerleggen.

(2) wat is de wil van de staten? De wil van de dan de baas zijnde regering? Of die van het referendum?

(3) wat is gemeenschappelijk? Datgene wat iedereen, zonder uitzondering, wil? Dan hoef je niets af te spreken, want dan doen ze het allemaal. Als je bedoelt alleen de meerderheid, dan zijn er mensen uitgesloten en is het niet meer gemeenschappelijk.

(4) dit is het opgeven van de eigen soevereiniteit van de staat, die overigens de soevereiniteit van zijn burgers reeds heeft afgenomen.

(5) coördineren is prima, maar de ervaring van de afgelopen jaren heeft al lang geleerd dat Brussel daar onder verstaat verordonneren. Dit wordt met deze grondwet alleen maar erger.

(6) betekent dit zoals in een commune? Sorry communautair stond niet in mijn woordenboek!

Een grondwet die op dit artikel is opgebouwd, hoeft voor mij niet. En ik neem aan dat het voor vele anderen ook niet hoeft.

P.S. We zullen proberen de komende dagen nog een paar artikelen te belichten.