De staatshoofden van de EU landen vergaderen in Brussel om de nieuwe grondwet goed te keuren.

We hebben al eerder voorspeld dat ze allemaal naar huis willen gaan met “resultaten” die ze aan de kiezers kunnen verkopen. Voor Nederland moeten Jan Peter Balkenende, Gerrit Zalm en Ben Bot daarmee ook nog trachten het vertrouwen van het gemene volk in de EU weer op te peppen.

Er komt immers een gevaarlijk referendum aanzetten!

Het belangrijkste punt is de verdeling van de macht. Een bekend terrein voor politici!

Daarbij hebben de Hoofd-Staatshoofden, Helmut Schröder en Jacques Chirac nog problemen met Polen en Spanje. Die twee laatste willen namelijk dat de afspraken die met hen gemaakt zijn, ook nagekomen worden.

Helmut en Jacques willen echter meer macht.

Vannacht waren ze er nog niet uit en vandaag vergaderen ze verder. Mogelijk wordt gewerkt naar een overeenkomst waarin die machtsverdeling pas op een later tijdstip definitief wordt geregeld. Want ze komen nu in tijdnood.

Hoe belangrijk vinden deze regeringsleiders zelf die grondwet?

Het lijkt er op dat de tegenstanders van deze EU-Grondwet een (onbedoelde) medestander krijgen uit een heel onverwachte hoek: AC Milaan!!

Als de Euro-Top er morgen (zondag) nog niet uit is, dan houdt Berlusconi het voor 11.00 uur voor gezien. Want dan speelt zijn AC Milaan tegen Boca Juniors uit Buenos Aires, en dat wil hij niet missen!

En dan is er ook nog een Duitse Eikel die zegt dat Nederland om voor het thuisfront te scoren in Brussel de sfeer zit te vergiftigen!