Terwijl in Geneve geprobeerd wordt grip te krijgen op het Internet (zie HUBlog 9 dec.), bereiden de EU staatshoofden zich voor om dit weekend in Brussel de nieuwe EU Grondwet te gaan goedkeuren.

Het blijkt dat het vertrouwen in de EU van de burgers in alle landen aan het dalen is. Maar de politici willen die grondwet en zullen wel wegen vinden om die door te drukken.

We zullen deze week volgen hoe er met die grondwet geritseld wordt.

Vandaag publiceren we onze visie hoe de grondwet moet worden.

De grondwet hoeft niets anders te bevatten dan:

*************************************************************************

*

* DE ULTIEME (LIBERTARISCHE) GRONDWET:

* ** ARTIKEL 1:

Geen persoon, groep personen of overheid mag geweld, dwang of fraude initiëren tegen geen enkel individu of zijn eigendom.

* ** ARTIKEL 2:

Geweld mag moreel en legaal uitsluitend gebruik worden als verdediging tegen degenen die artikel 1 overtreden.

** ARTIKEL 3:

Er mag nooit een uitzondering gemaakt worden op artikel 1 en 2.
*************************************************************************

Hoewel overbodig en vanzelfsprekend, zouden we er, omdat het nogal actueel is, aan kunnen toevoegen:

Alle eventuele andere wetten moeten aan deze grondwet voldoen‘.