Volgens de krant zal Koningin Beatrix morgen in haar Kerstrede spreken over de VIER VRIJHEDEN (PRIJS) en haar moeder Juliana die deze prijs als eerste ontving.

We kunnen over deze prijs, waarover we reeds op 15 oktober op deze HUBlog schreven, alleen maar herhalen dat deze een manipulatie-instrument is voor politici.

De vier vrijheden zijn voor het eerst zo genoemd door de Amerikaanse President Delano Roosevelt in zijn toespraak tot het congress op 6 januari, 1941.

Daarna is het een prijs geworden die politici aan elkaar geven, meestal met verhalen erbij over hoe goed de “staat” en de betreffende politicus wel is.

Met twee van die vier bedoelde vrijheden kunnen we geen bezwaar hebben.

1. Vrijheid van Meningsuiting.

2. Vrijheid om God te vereren op je eigen manier.

(Geen bezwaar als vrijheid van een ander niet wordt aangetast, zoals bij het besnijden met geweld van jonge meisjes.)

Maar die andere twee zijn minimaal contradicties in zichzelf, en zeker machtswerktuigen in de handen van politici.

3. Vrijwaring van Gebrek.

Dit geeft een eindeloze claim op van alles wat ik niet heb, maar graag zou willen hebben. Ik heb nu eenmaal altijd gebrek aan geld, tijd, enz. Vrijwaring van gebrek is onmogelijk. Maar de politici kunnen het wel allemaal ‘beloven’!

4. Vrijwaring van Vrees.

Hiervoor geldt hetzelfde als voor nummer drie. Alleen is de onmogelijkheid hier nog duidelijker. Denk eens aan angsten om ziek te worden, je geld of je vrouw te verliezen.

Het is prima als iemand daar voor zichzelf naar streeft en of vrijwillig anderen daarin wil helpen. Maar zodra de overheid er aan te pas komt, wordt dit altijd een inbreuk op de rechten van de personen die deze zaken moeten verstrekken.

————

De volledige toespraak van Delano Roosevelt kun je vinden op:

http://www.libertynet.org/~…

2 REACTIES

  1. Alhoewel besnedenen het (tengevolge van hersenspoeling door wereldlijke en/of religieuze overheden) zullen negeren, leidt, voorzover ik kan opmaken, ook de afwezigheid van de voorhuid tot verminderd sexueel genot. (Opzoeking op het web lijkt dat trouwens te bevestigen.)

    Waarom ben jij dan enkel tegen vrouwelijke besnijdenis met geweld?

    Of heeft dit iets te maken met de eikeldoek, naar analogie met de zojuist besproken hoofddoek?

Comments are closed.