Er zijn weinig woorden die zoveel misbruikt worden als het woord ‘recht’.

Niet als we het over rechte lijnen en dergelijke zaken hebben, maar in de betekenis die het woord heeft in ons maatschappelijk verkeer. Als moreel begrip.

Dat werd onlangs weer duidelijk toen Saddam Hussein werd gevangen. Onmiddellijk kwamen de beweringen en de eisen dat deze dan wel een “rechtvaardig proces’ moest krijgen.

Op de vraag wat in dit geval met een rechtvaardig proces bedoeld wordt, heb ik nog geen goed antwoord gehad.

Een oorzaak daarvoor is dat het woord “recht” in twee geheel verschillende betekenissen door elkaar wordt gebruikt. Men kan er namelijk mee bedoelen:

— 1) datgene wat in de boeken staat zoals wetten, voorschriften, e.d, of

— 2) het juist zijn, het goed zijn of goed maken van een bepaalde situatie of handeling.

De eerste betekenis heeft niets met moraliteit te maken. Er zijn heel wat, het merendeel, wetten die immoreel zijn. Wetten die mensen dwingen iets te doen dat ze niet vrijwillig zouden doen. Er wordt een moreel tintje aan gegeven omdat de overheid ze voorschrijft. Maar legaliteit heeft in onze maatschappij helemaal niets meer te maken met moraliteit.

De tweede betekenis is wel een morele kwestie. Deze gaat over het behouden of terugkrijgen van de juiste situatie. Men mag het eigendom van een ander niet aantasten, en als dat al gebeurd is, dan moet dat hersteld worden.

Vooral politici gebruiken die begrippen door elkaar om zo hun macht te vergroten.

Dit onderwerp is te uitgebreid om hier in een kort stukje te behandelen. Maar in de komende periode zullen aan de hand van actuele gebeurtenissen dit nader bezien en bewijzen.

Vandaag alleen het verzoek om hier eens over te denken en zo mogelijk commentaar op te geven.

Duidelijk zal zijn dat als maar 1 % waar is van wat die Saddam gedaan zou hebben, dat er dan nooit meer “recht gedaan” kan worden aan al zijn slachtoffers.

Wij willen naar een libertarische samenleving waar moraliteit en legaliteit niet met elkaar in strijd zijn.

Zie voor uitgebreider, gedegener, artikelen op de site, onder ander bij:

bij voorbeeld onder het hoofdstuk Rechten: http://www.libertarian.nl/N…

1 REACTIE

 1. Pietje Puk

  De basis van alle filosofie is voor Aristoteles de epistemologie of de kenleer. Binnen de kenleer vormt de logica de basis.

  Het individualisme van haar kant bestaat uit de erkenning dat tenminste in theoretische discussies argumentering, gebaseerd op de logica, aan de orde van de dag is (Tibor Machan, “Ayn Rand”, New York, Peter Lang Publishing, 1999, p.95) en is dan ook de erkenning van het sociaal-politieke feit dat in de menselijke gemeenschap het menselijke individu het meest belangrijke is waaruit dan volgt dat menselijke wezens niet toebehoren aan belangrijkere wezens (Machan, “Capitalism and Individualism”, Christchurch, Cybereditions.com, 2002, p.79)

  Hub wil nu een libertarische samenleving waar moraliteit en legaliteit niet met elkaar in strijd zijn.

  En wat is moraliteit? Is het de moraal die bepaalt of een proces ‘rechtvaardig’ is?

  Of is er iets als het natuurrecht?.

  Neen, het natuurrecht is niet het recht van de naturisten.

  Voor Frank van Dun is het natuurrecht de orde van de menselijke wereld waarin geen verwarring bestaat betreffende haar natuurlijke bestanddelen (vrouwen, mannen, hun handelingen en hun) (Frank van Dun, “Mensenrechten versus Natuurlijke Rechten”, in: Aschwin de Wolf & Stefan van Glabbeek, (eds) “De Markt voor Vrijheid – 25 jaar libertarisme en klassiek-liberalisme in de Lage Landen”, s.l., Libertarisch Centrum, 2001, 427, p.452) “Nonsens op stelten” volgens Jeremy Bentham. Niewaar, zegt Lysander Spooner, het natuurrecht is het recht dat kinderen toepassen in hun spel. Serieus blijven, countert Karl Popper, met het natuurrecht krijg je enkel een ‘Kindergarten left to its own devices’.

  Jeremy Bentham, ja dat is een utilitarist (zoals die Hollanders (Kaaskoppen, Keeskoppen) die, zonder hun berekeningen overdag te tonen, beweren te kunnen berekenen dat ze beter hun soevereiniteit afdragen aan een Nederlands dan aan een Europees goevernement – Waarom dient het individu zijn soevereiniteit af te dragen aan de NLse staat? Of zijn Nederlanders Untermenschen die zichzelf niet kunnen besturen en die aan de door de NLse grondwetingestelde NLse staat toebehoren? En maakt het echt een verschil uit of de NLse weledelhooggeleerde politici die soevereiniteit verder afdragen aan EU? ).

  En wat zijn liberteiren? Awel, meneer, liberteiren zijn

  http://www.libertarian.org/

  The philosophical roots of libertarianism are many and varied. Some in the libertarian tradition believe that freedom is simply God’s order, or more generally, that there is a natural order in the universe, and human beings have natural rights. John Locke, for instance, argued that liberty was part of God’s or the natural order. This particular strand of libertarianism generally holds that people have rights and that those rights cannot be violated under normal circumstances.  Other strands of the tradition draw on a kind of philosophy called consequentialism. Very simply, UTILITARIANISM (benadrukt door Pietje) – a type of consequentialism – asks the question: what sort of political or economic order is most conducive to human happiness? Libertarians who are utilitarians (or utilitarians who are libertarians) conclude that a political and economic order that features a limited government, private property, and voluntarism in human relations is most conducive to human happiness. As with the rights-based libertarian perspective, there’s much room disagreement among libertarians who are utilitarians.

  Ja, lieve lezer, sommige liberteiren zijn utilitaristen. Dus bij liberteiren moet ge niet afkomen met natuurrecht, tenzij ze hun kleren uit doen. Leve de naturisten. Ik, Pietje Puk, ben postbode, niewaar. En wie doet de deur open als ik bel? Madam, natuurlijk.

  Weg met de liberteiren, leve de ware individualisten.

  Of, bekeer je tot het Objectivisme en bid:

  "If some men are entitled by right to the products of the work of others, it means that those others are deprived of rights and condemned to slave labor. Any alleged "right" of one man, which necessitates the violation of the rights of another, is not and cannot be a right. No man can have a right to impose an unchosen obligation, an unrewarded duty or an involuntary servitude on another man. There can be no such thing as ’the right to enslave.’" – Ayn Rand, "Man’s Rights," The Virtue of Selfishness

Comments are closed.