Bij een Kerstdiner kwamen we in gesprek over jongerencentra, het nut en de financiering ervan.

Daarbij kwam naar voren dat deze om verschillende redenen aan een behoefte voldoen, maar dat zij zonder subsidie uit het belastinggeld niet zouden kunnen bestaan. Deze subsidie zou dus noodzakelijk zijn.

Daar kunnen we verschillende kanttekeningen bij zetten.


Op de eerste plaats zien we op allerlei gebieden dat als er ergens een behoefte aan is, dat er dan altijd mensen zijn die daarin voorzien. De vrije markt lost dit altijd op.

In de huidige situatie moet echter iedereen die voordeel heeft van een jongerencentrum direct of indirect zoveel betalen voor andere subsidies, dat er mogelijk te weinig overblijft voor zijn eigen behoefte.

Hij betaalt via de belastingen van zichzelf, zijn werkgever of de 20 % BTW op iedere uitgave, ook aan voetbal, atletiek, schaatsen, harmonie, fietsen, knutselclub, ballet, koopwoningen, judo, kaatsen, darts, Pinksterjeugd, gokverslaafden, jongerenpastoraat, vrouwenberaad, ongeboren kind, dansfeest in Miami, suiker, krakers om gekraakte panden te kopen, oranjecomités, tabaksboeren, kerken, schilderijtjes van 80 miljoen, bedrijfsleven zoals Tulip 70 miljoen en Philips in de afgelopen jaren 4,175 MILJARD, en zo kunnen we nog doorgaan.

Meer dan 500 verschillende subsidieregelingen die jaarlijks minimaal 22 miljard euro belastinggeld kosten. Plus nog een bijdrage aan de 87 miljard die de EU te verdelen heeft.

Natuurlijk zijn daar allerlei goede dingen bij. Maar waarom laten we de mens niet vrij om met zijn eigendom te doen wat hij wil en zelf te kiezen waar zijn behoeften liggen?

Het bovenstaande valt echter in het niet bij het feit dat de hele procedure immoreel is. Iets goeds doen met belastinggeld dat een ander afgedwongen is, kan nooit moreel zijn. Dat kan alleen als je een vrije keuze hebt.

En die heb je niet. Je kunt niet “neen” zeggen.

Wij willen naar een morele maatschappij. Naar een libertarische maatschappij waarin niemand gedwongen wordt dingen te doen die hij niet zelf kiest.

Zie ook op http://libertarian.nl :

Frank van Dun – Lokale publieke voorzieningen en collectieve voorzieningen http://www.libertarian.nl/N…

MeerVrijheid – Normen en waarden

…vruchten van andermans inspanningen als men zielig is of genoeg stampij maakt. Jongeren hebben het recht om te studeren ook al zijn ze niet gemotiveerd….http://www.libertarian.nl/N…

Milton Friedman – Waarom de overheid het probleem is

… voor de zwarte bevolking de genoemde problemen enorm verergerd, en is onder zwarte jongeren de criminaliteit toegenomen en de arbeidsparticipatie afgenomen….http://www.libertarian.nl/N…

Roy Childs – Vrijheid tegen macht

…maatregelen voor minimumlonen, veroorzaken massale werkeloosheid bij jongeren uit minderheidsgroepen. Subsidies aan bedrijven, stimuleren inefficiency…http://www.libertarian.nl/N…

Vrijbrief – Wat ons tot Anti-Communisten maakt ••

…staven, kettingen en bommen, haat en terreur verspreiden. Wij denken aan jongeren wier verblindheid even gevaarlijk is als de misdadigheid van hun…

http://www.libertarian.nl/N…

3 REACTIES

 1. Wat zijn jongerencentra? Is dat het tegenovergestelde van ouderlingentehuizen?

  Van de wieg tot het graf.

  Hub schrijft: “Natuurlijk zijn daar allerlei goede dingen bij. Maar waarom laten we de mens niet vrij om met zijn eigendom te doen wat hij wil en zelf te kiezen waar zijn behoeften liggen? … Het bovenstaande valt echter in het niet bij het feit dat de hele procedure immoreel is. “

  Hayek schreef “the desire for a collectivist system springs from high moral motives”, waarop Ayn Rand categoriek antwoordde “there is no hope at all so long as would-be defenders of individualism spout things like that” (geciteerd door Tibor Machan op p.106 van zijn boek “Ayn Rand”).

 2. Voor diegenen die niet bekend zijn met het fenomeen jongerencentrum (aangezien ik de aanleiding ben geweest tot het plaatsen van dit artikel), hier een uitleg:

  Jongerencentra zijn locaties waar voor de jeugd allerlei (cultureel georiënteerde) activiteiten worden georganiseerd, o.a. muzieklessen (pop-workshops), kunst, lezingen, feesten en live muziek. Deze instellingen danken in het huidige systeem aan subsidies.

 3. Tekstcorrectie:

  ‘Danken in het huidige systeem hun bestaan aan subsidies.’

Comments are closed.