De redactie en medewerkers van deze HUBlog

wensen alle lezers heel FIJNE KERSTDAGEN.

We hebben ook nog een aanvullende wens.

Kerstmis wordt door zeer velen beleefd als een feest van de Vrede.

Die vrede is op deze aarde nog helemaal niet bereikt.

De mensheid is nog altijd in een stadium waarin onderlinge verhoudingen worden geregeld op basis van geweld in plaats van op basis van Vrijwilligheid.

Onze aanvullende wens is dat steeds meer mensen zullen gaan inzien dat het voor “alle mensen van goede wil ‘ mogelijk en veel beter is als we met elkaar omgaan op die basis van vrijwilligheid. Dat wil zeggen op de manier zoals het libertarisme dat stelt.

Uiteraard wensen we hierbij ook dat alle lezers dit zoveel mogelijk willen uitdragen.

Alleen dan is er een kans dat we een toestand van vrede zullen bereiken.

Filosofische ammunitie hiervoor vindt u te over, onder andere op de site van het Libertarisch Centrum, bij voorbeeld onder het hoofdstuk Rechten: http://www.libertarian.nl/N…