Vandaag in o.a. BN de Stem een jammerlijk betoog over wat lijkt op de doodsteek voor het Kyoto verdrag: Rusland doet niet mee want het verdrag zou ‘de economische groei verminderen of zelfs verhinderen’.

<%image(20031203-greenhouse.jpg|90|90|)%>Dat er nog mensen zijn die ziende blind in menselijke CO2 uitstoot als de oorzaak van een mogelijke opwarming van de aarde geloven is deerniswekkend. Zoals de milieubeweging in eerdere jaren mensen indoctrineerde met stervende bossen vanwege zure regen en (nota bene!) afkoeling van de aarde, zo hebben ze nu een nieuw doemscenario gevonden om de argeloze burger (direct via giften of indirect via belastinggeld) tot financiële aderlatingen te verleiden om hun rode agenda te verwezenlijken. Na de ‘maakbaarheid van de samenleving’, nu ‘de maakbaarheid van het klimaat’. De milieubeweging heeft immers altijd gelijk. Grote kans dat ook dit scenario binnen nu en een aantal jaren op onzin blijkt te berusten en naar de achtergrond wordt verwezen, om vervolgens door de burger te worden vergeten.

Het idee dat welvaart automatisch leidt tot meer milieuvervuiling is een dogma dat met enthousiasme wordt uitgedragen door de Groene kerk. Zoals Hollander overtuigend aantoont in zijn boek ‘The Real Environmental Crisis: Why Poverty, Not Affluence, Is the Environment’s Number One Enemy’ is niet technische vooruitgang en economische groei de boosdoener, maar juist het gebrek hier aan. “De lucht is schoner en het drinkwaarder zuiverder dan in de afgelopen vijftig jaar, er is meer en veiliger voedsel dan ooit, er is meer bos dan in de afgelopen driehonderd jaar, de meeste rivieren en meren zijn weer schoon” aldus Hollander.

Het is teleurstellend te zien dat de media niet meer aandacht schenken aan de werkelijke redenen achter de weigering van Rusland. Behalve het feit dat Kyoto enkele honderden miljarden per jaar kost en per saldo NIETS oplevert; een afkoeling van 0,02 graden Celcius in 2050! is er onder deskundigen totaal geen overeenstemming over een opwarming van de aarde op zich EN uitgaande van een daadwerkelijke temperatuurstijging, over de oorzaak ervan. Poetin verwoordde zijn scepticisme als volgt: “In Russia, you often hear, either as a joke or seriously, that Russia is a northern country and it would not be scary for it to be two or three degrees warmer. Maybe it would be good and we could spend less on fur coats and other warm things.” Zijn publiek bestaande uit fundamentalistische broeikas gelovigen was ‘not amused’.

Meer over het Broeikas effect vindt u in de verschillende artikelen van Hans Labohm, Simon Roosendaal en Heidelberg Appeal. Meer over Rusland’s ‘Njet!’ vind u hier.

1 REACTIE

 1. de mensen bakken te veel pannekoeken
  en ze rijden te veel met de auto
  zolang ze maar bij ons tanken
  aldus busch
  vooral de ontwikkelingslanden,
  die willen kyoto niet tekenen
  koop een amerikaanse auto,liefst
  een achtcylinder,een die veel verbruikt.
  als ik teken is america om zeep
  aldus busch

Comments are closed.