Hoewel laat, toch nog snel deze informatie.

Misschien kun je nog komen, zo niet reserveer dan al vast 6 januari het volgend jaar.

Iedere eerste dinsdag van de maand om 20:00 organiseert de Libertarische Partij haar maandelijkse discussiebijeenkomst, die voor iedere geïnteresseerde toegankelijk is.

Dinsdag 2 december

“Harrison Bergeron”

Henry Sturmans vertoning van de verfilming uit 1995 -waarin alleen de naam en het basisconcept gelijk zijn gebleven- van Kurt Vonneguts beroemde novelle uit 1961, “Alle mensen zijn niet gelijk geschapen. Het is het doel van de Overheid om ze zo te maken.”

Te intelligente mensen moeten bijvoorbeeld een oortelefoontje dragen welke willekeurige geluiden produceert opdat te slimme denkprocessen doorbroken kunnen worden. De film beantwoordt alle vragen waaraan het boek slechts raakte. Lees ook http://www.mises.org/fipandol/isec1.asp

Dinsdag 6 januari

“Pluk De Overheid”

Henry Sturman zal betogen dat het prima is om zoveel mogelijk uitkeringen en subsidies van de overheid te bemachtigen om de volgende 12 redenen:

(1) Je helpt niet mee met belastingheffing.

(2) De belastingen worden er niet hoger door.

(3) Je geeft niet het middel, maar hoogstens het motief voor nog meer belastingheffing.

(4) Het is een manier om je eigen geld terug te krijgen.

(5) Weigering van overheidsgeld leidt er niet toe dat het naar een beter doel gaat. Bovendien kan dan het geld gebruikt worden voor onderdrukking.

(6) Een uitkeringsfraudeur neemt zijn eigen geld terug, ook bij zwart werken.

(7) Door van een uitkering te leven in plaats van te werken wordt de totale geheven belasting kleiner.

(8) Ook al is dit niet zo, je maakt een keuze tussen twee kwaden.

(9) Het is een vorm van schadevergoeding.

(10) Nobel proberen te zijn door geen overheidsgeld aan te nemen helpt vooral mensen die het niet verdienen, als het al anderen helpt.

(11) Je ondermijnt de verzorgingsstaat.

(12) Je wordt er zelf beter van.

Lokatie

De bijeenkomst zal worden gehouden aan het Anna Blamanplein 123 (17e etage), Den Haag.

Voor meer informatie (of routebeschrijving )over deze bijeenkomst kunt u contact opnemen met het

partijbureau van de Libertarische Partij.

Met vriendelijke groet,

Toine Manders, Voorzitter

Libertarische Partij

Laan van Meerdervoort 415 2563 AR ‘s-Gravenhage

T 070-4262600