Het gevecht om de macht in de EU was dit weekend in volle omvang te zien en lezen in de media. In Brussel voerden de staatshoofden van de EU landen een strijd om via de nieuwe grondwet zoveel mogelijk macht te krijgen.

Dit was overduidelijk, maar hoeveel mensen hebben dat ook als zodanig ervaren?

Dit gevecht concentreerde zich op de machtsverdeling tussen Duitsland-Frankrijk (D-F) tegen Polen-Spanje. (P-S). Het viel daarbij op dat de zwarte Piet vooral naar P-S werd geschoven. Die landen wilden niet toegeven! Terwijl in feite deze landen de afspraken die in Nice gemaakt zijn, wilden handhaven.

Echter D-F zagen kans om, door middel van de nieuwe grondwet, van hun afspraak af te komen, en hun macht te vergroten.

D-F zijn dezelfde landen die in de afgelopen weken ook het stabiliteitspact voor de euro aan hun laars lapten.

Grote landen, veel macht, hoeven zich van “die dwergen” zoals Jacques Chirac ze noemt, niets aan te trekken.

Het verbaasde me dat ze het op het einde niet eens werden. Daarover snel de volgende voorlopige gedachten:

— Zien D-F kans om met een kleinere groep door te gaan en op die manier hun macht toch te vergroten? Een Europa met twee snelheden? Met P-S niet in die groep, zijn D-F relatief natuurlijk nog veel sterker om hun wil door te drijven

— België, Guy Verhofstad, volgt Gerhard en Jacques op de hielen. Net als in de Irak kwestie. Ziet Guy met steun van deze vrienden een goede kans om keizer van Europa te worden? Hij was vroeger dicht bij het libertarisme. Kreeg zelfs een Award! Lord Acton heeft reeds gezegd dat “Power corrupts, and absolute power corrupts absolutely”.

Jan Peter Balkenende was zichtbaar opgelucht. Het eerste wat we hem hoorden zeggen was dat nu het referendum niet door hoefde te gaan! Dat is een angst minder en geeft meer tijd om het gemene volk te bewerken.

— Nu er geen grondwet op zeer korte termijn komt, lijkt het verstandig om ook niet aan de verkiezingen van het Europese Parlement mee te doen. Dit zou immers echt betekenen je kop vrijwillig in de lus steken. In plaats van een actie om wel een referendum en daarin NEE te stemmen, zou nu een STEM NIET actie mogelijk beter zijn.

— Nu het referendum uitgesteld/afgesteld is, zou misschien meteen de actie kunnen starten dat Nederland nu maar uit de EU moet treden. In het belang van ieder individu. Veel Euro-sceptici zullen het hiermee eens zijn.

Volg hierover vooral de ontwikkelingen op FREE EUROPE : http://www.free-europe.org

— Zouden door dit afschuwelijke machtsspel niet meer mensen overtuigd kunnen raken dat het toch goed zou zijn om te streven naar een geweldloze maatschappij, naar een libertarische maatschappij?