Wij ontvingen de hieronder volgende mededeling.

Deze doet denken aan het oude libertarische verhaal:

Als er 1 libertarier is, is het een ‘lone wolf’

Bij 2 libertariërs wordt gediscussieerd

Bij 3 libertariërs wordt een nieuwsbrief gestart

Bij 4 libertariërs komen er 2 nieuwsbrieven!

DE MEDEDELING:

Alle bestuursleden van de Libertarische Partij, op één na, voelden zich genoodzaakt zich af te scheiden van de LP. De wijze waarop het thans overgebleven deel van het bestuur de partij bestuurde stond ons niet aan.

Wij willen iets van betekenis neerzetten, hoe moeilijk dat dan ook mag zijn. Wij weten waar we in geloven, maar weet de rest van Nederland dat’

Ze hoeven het niet met ons eens te zijn, als men alleen al weet wie we zijn en waar we voor staan hebben we al heel wat bereikt. Wij zijn van mening dat we dit doel niet bereiken door lekker onder elkaar te blijven en een beetje te ouwehoeren over zaken waar we het allemaal al over eens

zijn, natuurlijk is dat wel leuk, maar het is geen middel het doel te verwezenlijken.

Wij zagen dan ook geen andere oplossing dan een breuk met de LP, wij respecteren de manier van ‘werken’ van de LP, we gaan geen verandering forceren wanneer dit niet gewenst is en zijn daarom met onze visie aan iets nieuws begonnen.

Moge het onderscheid tussen ons en de LP dan ook duidelijk zijn.

De naam hebben wij zeer gedegen over nagedacht.

Het woord ‘Partij’ associeert dat je een deel uitmaakt of wil uitmaken van het ‘politieke spel’ zoals de heren politici het zelf noemen.

Wij doen niet mee aan dit spel, wij zijn de spel brekers. Wij brengen de betekenis van Liberalisme terug, de betekenis die de VVD de afgelopen jaren heeft verloochend.

Politiek en Liberalisme gaat niet samen. Zij zijn elkaar natuurlijke tegenpolen, echter om iets aan deze politiek te doen zul je er deel van uit moeten gaan maken en zelfs soms concessies moeten doen.

Ons doel is dan ook om zo veel mogelijk klassiek liberale

standpunten te verwezenlijken, om het klassiek liberalisme op de kaart te zetten, te zorgen dat mensen weten en begrijpen waar we het over hebben en vooral waarom zij en de minderbedeelde medemens er door het Liberalisme op vooruit zullen gaan.

Vandaar heel simpel ‘De Liberalen’.

Overigens deed het me wel goed om te zien dat er recentelijk een klein ‘relletje’ was binnen de VVD, waarbij enkele leden zich verzetten tegen een uitspraak over de vrijheid van onderwijs door andere VVD leden. In het bijzonder mevrouw Ginjaar-Maas gaf aan dat men nu toch echt te ver ging en dit niet strookte met de gedachte van het Liberalisme.

Om het onderscheid tussen de VVD, en ons, De Liberalen, te

verduidelijken spreken we in onze statuten ook consequent over ‘klassiek liberalisme’. Kiescommissies kijken slechts naar de naam en deze is onderscheidend genoeg.

Hadden we ons ‘Verenigde Vrije Denkers’ of zelfs

‘Vrijheids Partij’, wat overigens geen opties waren voor ons, maar in deze slechts vorobeelden, genoemd dan hadden we wel een probleem gehad, echter omdat de VVD het woord ‘Liberaal’ niet in de naam heeft, kunnen wij dit claimen, wat we dus ook gedaan hebben.

Uit andere zaken blijkt ons Liberale gedachtegoed ook, bijvoorbeeld ons contributie stelsel. We willen ons niet financieren met contributie, maar op basis van vrijwillige bijdragen. En nu weet ik best dat een contributie niet onliberaal hoeft te zijn, immers iemand kiest er zelf

voor om lid te worden, maar we willen graag het goede voorbeeld geven naar bepaalde andere organisaties. Maar helaas, de wet verplicht ons contributie in rekening te brengen aan leden. Belachelijk, maar goed, dan rekenen we maar een paar euro contributie en mag iedereen verder

zelf bepalen wat hij bijdraagt.

In de discussie zag ik dat er werd gesproken over samenwerking met andere organisaties, zoals meervrijheid en/of libertarian.nl. Wij staan hier uiteraard voor open.

Het is zeker de bedoeling om met de eerst volgende verkiezingen mee te doen, maar dit is van een aantal zaken afhankelijk. We doen niet mee aan verkiezingen uit publiciteitsgeilheid, maar omdat we werkelijk iets

veranderd willen zien in de juiste richting. Dat vereist dat je voldoende leden hebt en voldoende kandidaten op je lijst hebt staan die weten waar ze aan gaan beginnen.

Onze prioriteit ligt thans dan ook bij het bekendheid geven aan het klassiek liberale gedachtegoed en wij zullen derhalve de straat op gaan en meer dan dat zelfs, maar dat houden we nog even een verrassing’

Heel Nederland moet weten hoe het beter kan!

Er ligt ons dus een schone taak te wachten. Thans leggen we de laatste hand op onze website en ronden we de laatste formaliteiten af. Wij zijn er dus bijna klaar voor en jullie’

Voor meer informatie kun je mij of David Dylan bereiken op

respectievelijk VanEersel@DeLiberalen.nl en Jessurun@DeLiberalen.nl

Met Liberale groet,

Arjan van Eersel avaneersel@carnelia.nl

1 REACTIE

  1. Als er 1 libertarier is, is het een “lone wolf”

    Bij 2 libertariërs is er rivaliteit

    Bij 3 libertariërs is er chaos

    Het libertarisme leidt onherroepelijk tot de verpersoonlijking van het Hobbiaanse natuurstaat, waarin de strijd ‘van allen tegen allen’ wordt gevoerd.

Comments are closed.