In Geneve is een vergadering aan de gang van meer dan 200 afgevaardigden uit meer dan 100 landen over de controle op het Internet.

De verklaringen die tot nu toe naar buiten gekomen zijn, bevatten slogans als: “Controle van UN op het Internet is verworpen.” Ook wordt in de concepten van de verklaringen die vrijdag gepubliceerd worden, gejuicht over de persvrijheid en vrije verstrekking van informatie op het web.

Als we echter goed luisteren, horen we ook dat de oplossing (waarvoor?) gezocht moet worden in de samenwerking tussen overheden en bedrijfsleven. Ze moeten samen met aanbevelingen (waarvoor?) komen om in 2005 te bespreken.

Er wordt gesproken over een “Wereldwijd digitaal solidariteitsfonds” (wat? Waarvoor?) .

Aan de UN wordt gevraagd een werkgroep in te stellen over: “Internet besturing” die voorstellen moet maken voor 2005 voor een volledige samenwerking van overheden en de privé-sector. Een samenwerking tussen een wolf en een schaap. En een groot aantal bedrijven in de privé sector trapt daar nog in ook.

Wat naar buiten gebracht wordt, lijkt een geruststelling. Maar bij goed lezen is het een dreigende stap in de richting van overheidscontrole op het Internet.

Het zal u niet moeilijk vallen om op de site van het Libertarisch Centrum meer artikelen over deze dreiging te vinden. Onder andere van Peter Olsthoorn – Zelfbestuur Internet onder zware druk •••

Zie: http://www.libertarian.nl/NL/archives/000824.php