Op 17 november bracht de Gezondheidsraad een rapport uit waarin zij beweert dat passief roken voor duizenden sterfgevallen per jaar zorgt.

Henry Sturman, zelf natuurkundig ingenieur, heeft onderzoek gedaan naar wat er bekend is over meeroken en geconcludeerd dat dit rapport een geval van wetenschappelijke fraude is.

Er gaan geen mensen dood aan meeroken. Henry heeft hierover een artikel gepubliceerd in HP/De Tijd van 28 november.

Maar ook gezien de ernst van deze beschuldiging, heeft Henry nu op 5 december een brief geschreven naar de Tweede Kamer.

Daarin geeft hij het dringende advies om een nieuwe commissie van onbevooroordeelde statistici te installeren om het rapport en wat er bekend is over meeroken opnieuw te beoordelen.

Hij schrijft daarin onder andere:

“Het rapport van de Gezondheidsraad heeft mij geshockeerd. Het staat vol met omissies, fouten en misleidingen.

Ik sluit een bijlage bij met twintig voorbeelden daarvan
. Deze lijst stond ook bij een kritisch artikel over het rapport dat ik op 28 november publiceerde in HP/De Tijd. Ik verwijs u naar het volgende webadres voor een volledige versie van dat artikel, met een uitgebreid naschrift: http://henrysturman.com/dutch/artikelen/passiefroken.html

Het is mijn verwachting dat zulk een commissie zal concluderen dat het rapport van de Gezondheidsraad ondeugdelijk is en dat er geen reden is om aan te nemen dat meeroken tot sterfgevallen leidt.

Ik ben zelf niet-roker, maar ik vind het zeer kwalijk dat mijn rokende medemens als moordenaar wordt geportretteerd (onder meer in een recent Postbus 51-spotje) op basis van onwaarheden. Ik ben beschikbaar voor nadere toelichting.”