Dit wordt weer eens aangetoond door een rapport dat de TU Eindhoven maakte over de stagnatie in de woningbouw in Noord Brabant. (uit BN/DESTEM)

“Vooral mensen met lage inkomens en starters zijn de dupe. Structureel tekort …. Ingewikkelde regelgeving.

Tot 2020 moeten er om aan de behoefte te voldoen nog zeker 25.000 woningen meer gebouwd worden dan de geplande 160.000. ”

Als dan blijkt dat in Brabant maar 40 % van de geplande woningen werkelijk gebouwd worden, dan kunnen we ons hart vasthouden.

Daarnaast doet de overheid vreselijk moeilijk voor mensen die zelf hun probleem willen oplossen. Over bijna alle gemeentes kun je verhalen lezen van mensen die ergens niet mogen wonen. Over stacaravans en vakantiehuizen. We schreven eerder al eens dat als daar soepeler wordt opgetreden, dat dan de woningnood al een stuk kleiner zou worden.

Zo woont in Bergen op Zoom iemand in een verbouwde schuur. Al bijna 25 jaar. Toen hij er nu nog wat aan wilde verbeteren, ontdekte een ambtenaar dat hij geen vergunning had om daar te wonen. Toen werd een procedure op gang gebracht om de man uit zijn huis te zetten.

We weten nog niet hoe het afloopt, maar een gevoel van afschuw kunnen we niet onderdrukken.

We hebben het idee dat de huidige Minister Sybilla Dekker daar wel aan wil doen. Ze zou echter nog veel radicaler moeten optreden tegen de grote inbreuk op het individuele eigendomsrecht.

Net als bij veel andere problemen in de maatschappij zal het weer erkennen van het eigendomsrecht ook de problemen bij de woningnood voor een groot deel oplossen.Zie ook op de site:

1. Henry Sturman – Wat is libertarisme? ••

…om kamers te huren. Vraag en aanbod sluiten niet meer op elkaar aan waardoor woningnood ontstaat. Wat gebeurt er als de overheid een minimumprijs…

http://www.libertarian.nl/NL/archives/000191.php

2. Frank van Dun – Lokale publieke voorzieningen en collectieve voorzieningen ••

…Echte woningnood was er dus niet. De lokale overheden waren echter niet in staat of bereid de publieke delen van de woongebieden op een even soepele…

http://www.libertarian.nl/NL/archives/001103.php

6 REACTIES

 1. Drie dingen:

  “structureel tekort, er moeten meer woningen gebouwd worden dan de geplande, mensen mogen ergens niet mogen wonen”

  Structureel tekort wat is dat? Dat moet waarschijnlijk samen gezien worden met “er” dienen meer woningen gebouwd dan voorzien. Ja wie moet/kan bouwen? Enkel de eigenaar van de grond die centen heeft. Vraag en aanbod reguleren dan de hoeveelheid en dus kan er nooit een tekort of een surplus zijn. Maar, en hier springt de kat uit de boom, eigenaars mogen niet wonen waar zij wensen .

  Dit leidt dan maatschappijhervormers, zoals liberteiren, tot de conclusie dat eigenaars dienen toegelaten te wonen waar EN HOE zijn willen op hun eigendom.

  Terecht pleit Hub dan voor het weer erkennen van het eigendomsrecht.

  In de 19de eeuw had het eigendomsrecht voornamelijk betrekking op onroerende goederen, thans is het belang van onroerende goederen achteruit gegaan t.o.v. het belang van roerende goederen.

  Als Leviathan nu het eigendomsrecht op onroerende goederen zou erkennen, dan dient hij ook het eigendomsrecht op roerende goederen te erkennen.

  Op dat ogenblik is alle sociale en economische wetgeving nietig en sterft de staat af zoals Marx voorzien had. En dat willen de Marxisten niet.

 2. Misschien kunnen we tunnels graven en onder de grond opnieuw beginnen. Gewoon zorgen dat de politie er niet achter komt.

 3. Ach, ja, overal waar de overheid zich mee bemoeit komen tekorten. Het zelfde geldt voor de gezondheidszorg, het onderwijs, en ga zo maar door.

 4. Ik voelde het maar kon de oorzaak niet verwoorden. Er is iets niet kosher met de post van Hub. Het gaat om die afgebeelde caravan. Die lijkt te sterk op het in Nederland gelegen vakantieverblijf van iemand die in Belgie woont. Indien Belgische inboorlingen zich de luxe (U weet wel, Benelux, de benen zijn voor de Belgen, de luxe voor ons) kunnen permitteren (en door de overheid toegelaten worden) om een vakantieverblijf in Nederland te hebben is dat toch de aanduiding dat er geen woningnood is in Nederland. Waarom laat de overheid dat anders toe?

  Overheid maakt woningnood en nog vele andere zeer gevaarlijke dingen.

 5. Het is toch te gek voor woorden, aan de ene kant reizen mensen elke dag 2 uur met de auto of de trein omdat ze niet dichter bij hun werk KUNNEN wonen en aan de andere kant hebben de koeien ruimte zat om te leven. Als we nu eens die ruimte die er zat is gewoon het meest nuttig benutten en het mogelijk maken woningen te bouwen, dan scheelt dat voor heel veel mensen heel veel ellende. Voor een bedrijf kost het weinig moeite om een schuur van 20000m2 neer te zetten, maar een woning van 100m2 is bijna onmogelijk. Dat is te gek voor woorden.

  Of we besluiten dat we met z’n allen hier mogen wonen en dan gunnen we iedereen een plek, of we schoppen er morgen 3 miljoen willekeurige nederlanders de grens over. Maakt mij niet uit, maar op deze manier komen we nergens.

Comments are closed.