De overheid is aan het bezuinigen. Dat betekent niet dat zij het zelf zuiniger aan gaat doen. Het betekent dat anderen die gewend waren geld van die overheid te krijgen, nu minder gaan krijgen.

Dat valt natuurlijk nooit lekker. Minder krijgen is nooit leuk.

Maar als het dan chronisch zieken en gehandicapten betreft, vindt niemand dat leuk en het is slecht voor de herverkiezingen van de betreffende politici.

Al is het op zichzelf toe te juichen dat men probeert om de zwakken in de maatschappij te helpen, zijn er bij deze actie toch een aantal kanttekeningen bij te plaatsen.


Het lijkt op een particuliere actie waarbij rijken vrijwillig geld storten in een fonds dat zorgt dat de zwaksten daarmee worden geholpen.

Dat “fonds” is echter een door de overheid beheerde kas van bijzondere bijstand. Reclame, telefoon administratie en dergelijke worden ook door de overheid gedaan. En ook de uitkeringen!

Robin Hood is bekend omdat hij stal van de “rijken”. Die rijken waren in zijn tijd vooral de adel, die zelf een deel van de overheid was of er door werd gesteund. Zij hadden hun rijkdom, net als de overheid nu, verkregen door de productieve boeren en ambachtslieden te dwingen hen te betalen. Robin Hood nam dat geld terug en hielp de armen ermee.

Wat nu het plan is (was?), is om welwillende mensen die compassie hebben met de zwakken, over te halen om boven op hun verplichte belastingen, vrijwillig nog wat extra te betalen Dat geld wordt aan de pot van de rijke overheid toegevoegd. De overheid kan dan weer guller zijn. Met direct als eerste gevaar dat dat straks in een gewone belasting wordt omgezet. De overheid zal het als een seintje ervaren “dat ze best nog wat verder kunnen gaan”.

Maar de oppositie partijen zijn tegen. Misschien omdat ze het niet zelf bedacht hebben. Zij stellen dat het een teruggang is naar de liefdadigheid. En dat is uit den boze! Mensen zouden dan door liefdadigheid worden geholpen!

Niet doen zeggen ze, steel gewoon nog wat meer van die rijken, (Belasting is immers diefstal), verhoog gewoon hun belasting en geef de opbrengst als een recht aan de groepen die je daarvoor uitkiest.

Liefdadigheid is onacceptabel, maar diefstal is goed. Dit is de maatschappij waarin we leven.

2 REACTIES

 1. Er is toch nog, een particulier initiatief, een robinhoodrekening

  ALLEEN DE VADERLANDSE MEDIA WILLN ER NIET AAN

  700 mailljes, alleen het dagblad van het noorden, rtlfm, noordzeefm. radio emmen

  groet Loe Notten, voorzitter

  U kunt ook hier een kijkje nemen

  http://www.robinhoodrekenin

Comments are closed.