Hef belasting en geef geld uit!

Anthony de Jasay zegt in een actueel artikel dat dit de belangrijkste taken van de overheid zijn.

We kunnen het daar helemaal mee eens zijn. Geld uitgeven is nodig om stemmen te krijgen en bij de volgende verkiezingen weer gekozen te worden. En om dat geld te krijgen, moet je belasting heffen. Overheden hebben geen andere manieren om aan geld te komen.

Ze financieren wel door geld bij te drukken (valse munterij) of te lenen. Maar het geleende geld wordt terugbetaald door nieuwe, grotere, leningen.

Zo wordt de last doorgeschoven naar de kinderen en de kinderen van die kinderen.

Dit overheidsgedrag staat op dit ogenblik weer volop in de belangstelling door de contractbreuk bij het ‘in marmer gebeiteld’ stabiliteitspact van de EU. De grens om geen tekorten toe te staan hoger dan 3 % hebben de politici aan hun laars gelapt.

Overigens worden Gerrit Zalm en Jan Peter Balkenende in de Nederlandse Tweede Kamer hevig geprezen omdat ze tegen deze schending geprotesteerd hebben.

Dat protest is echter gebleven in wat woorden. De daad om een veto te stellen, heeft men niet gedurfd. Gerrit verdedigde zich daarvoor met de opmerking dat het toch ondenkbaar is om uit de EU te stappen. En alle politici knikken JA-JA-JA dat is ondenkbaar.

Maar dat is helemaal niet ondenkbaar! Stel dat Nederland uit de EU stapt. Dan valt een hele hoop bemoeienis van Brussel weg. Dan wordt Nederland weer soeverein en kunnen de mensen hun eigen wetten maken. Hun eigen munt stabiel houden, en nog tientallen andere vrijheden.

We komen hier nog wel op terug. Buiten de politici wordt er reeds gedacht aan een mogelijke afscheiding.

Meer hierover al op de site van FREE EUROPE: http://www.free-europe.org

Het volledige artikel van de Jasay kunt u vinden op:LIBERTARIAN INTERNATIONAL

http://www.libertarian.to/NewsDta/templates/news1.php?art=art487