Vandaag op de eerste zondag van december wordt in meer dan 150 steden in 45 landen de DAG VAN HET KAPITALISME gevierd.

Voor het derde achtereenvolgende jaar heeft Prodos dit georganiseerd. Prodos is een Australische straatzanger die met volle overtuiging zijn libertarische, objectivistische idealen uitdraagt.

Zeer enthousiast nodigt hij alle vrijheidslievende mensen uit om het goede dat door het kapitalisme mogelijk gemaakt is, te vieren.

VIER dat er culturen zijn die al voor een deel de rechten van ieder individu respecteren. Moedig hen aan deze individuele rechten voor ieder mens uit te breiden.

VIER dat er denkers en activisten geweest zijn die de kapitalistische ideeën hebben ontwikkeld, en voor de verspreiding ervan hebben gevochten: onder andere Aristoteles,John Locke, Frederic Bastiat, Ayn Rand, Ludwig von Mises, Adam Smith, Thomas Jefferson en vele anderen.

VIER dat er uitvinders, ondernemers, dichters, kunstenaars, onderwijzers, artiesten waren en zijn die deze waarden verspreiden

VIER ook voor jezelf. Je doel, je geluk.

Het Kapitalisme is het enige systeem dat het individuele geluk nastreeft.

Wees blij dat we dit kunnen beleven.

Een uitgebreider feestverhaal, van Prodos zelf, staat op de LIBERTARIAN INTERNATIONAL site:

http://www.libertarian.to/NewsDta/templates/news1.php?art=art500

Er is ons niets bekend over openbare acties in Nederland. Wel in België:

http://www.libertarian.to/NewsDta/templates/news1.php?art=art494

(Het volgend jaar, 2004, valt de DAG van Het KAPITALISME op 5 december.)

2 REACTIES

  1. Het is het juist dat het Kapitalisme het enige systeem is dat het individuele geluk nastreeft.

    Het is echter onjuist dat Ludwig von Mises het Kapitalisme op die basis verdedigt.

    Mises verdedigt het Kapitalisme enkel op louter utilitaristische gronden. Hij kijkt enkel naar de welvaart, niet naar het geluk.

Comments are closed.