2004 wordt politiek gezien, een belangrijk jaar.

Vooral door de dingen die in verband met de EU te wachten staan, en waardoor ons aller persoonlijke vrijheid weer verder uitgehold dreigt te worden.

Wat doen we daar aan?


Te gebeuren staan onder andere:

Op 1 mei treden tien nieuwe leden officieel toe tot de Unie.

Iedereen zal begrijpen dat dat gegarandeerd een vergroting van de bureaucratie met zich meebrengt.

Op 4 juni zijn de verkiezingen voor het Europese Parlement.

De politici proberen nu al om iedereen ervan te overtuigen dat het erg belangrijk is om te gaan stemmen. Allerlei trucs worden verzonnen. Zoals deze verkiezingen samen te laten vallen met locale verkiezingen, en zelfs om dan ook de burgemeester van je gemeente te kiezen.

Het politieke spookbeeld van de vorige EU-Parlementsverkiezingen, toen nog geen 30 % van de kiezers kwam opdagen, staat hen nog scherp voor ogen.

Op 1 juli wordt Nederland voorzitter van de EU.

Dat betekent, nog los van de grote extra kosten die dat voor de belastingbetaler meebrengt, dat de Nederlandse politici zich extra zullen uitsloven. Want het is in hun belang dat “Nederland” een goede beurt maakt. Zij zullen dus extra soepel zijn om allerlei zaken goed te keuren. De Minister van Buitenlandse Zaken, Ben Bot, heeft al aangekondigd dat we meer “diplomatie” moeten gebruiken!!

Daarbij spelen dan nog:

– Wat kan er gebeuren aan de Europese Grondwet?

– Gebeurt er nog iets met het voorlopig van de baan zijnde referendum?

– Wat wordt er geritseld voor de toelating tot de EU van Turkije?

En mogelijk nog een aantal zaken.

Een goede mogelijkheid om de schade zoveel mogelijk te beperken, is FREE EUROPE.

FREE EUROPE maakt de waarheid over de diverse ontwikkelingen in Europa voor iedereen beschikbaar.

Bezoek de site, maak de site aan anderen bekend, koop het (leuke) reclame materiaal of steun de acties financieel.

Ga naar http://www.free-europe.org

3 REACTIES

 1. Volgens Hub zou het feit dat op 1 mei tien nieuwe leden officieel toetreden tot de Unie betekenen dat dat gegarandeerd een vergroting van de bureaucratie met zich meebrengt.

  Dat had inderdaad het geval geweest indien de fameuze grondwet in werking was getreden.

  Bedoeling van de grondwet was o.a. het EU-beslissingsmechanisme te versoepelen door niet meer zoveel unanimiteit te vereisen.

  Aangezien er geen grondwet is blijft unanimiteit vereist en is het nemen van beslissingen dus moeilijker.

  Maar stel je gerust, de bureaucraten zullen proberen hun bureaucratie uit te breiden en zullen daar helaas ook in slagen.

 2. wat is eigenlijk de bedoeling van de eu??? wil iemand zo vriendelijk zijn om daar op te antwoorden alstublief??
  danku wel

 3. [2]
  jonathan,
  Het aantal bedoelingen van de EU is onmetelijk.

  Op de FAQ-pagina van de EU valt te lezen: " Wat is het doel van EUROPA?
  Het doel van EUROPA is één enkel "toegangspunt" te vormen tot alle Instellingen van de Europese Unie alsmede tot de activiteiten die door de Instellingen worden verricht overeenkomstig de hun uit hoofde van de Verdragen toegekende bevoegdheden."

  http://europa.eu.int/aboute

  Daar wordt niemand wijs uit, omdat er heel veel ingewikkelde verdragen zijn, die zeer ruime bevoegdheden geven aan allerlei vage Europese instellingen.

  Momenteel kan niemand precies vertellen wat "de bedoeling" van de EU is. Daarom is er ook geen overeenstemming over de begroting van de EU. Het lijkt daarom het sterkst op een buitengewoon groot en duur circus met tienduizenden werknemers.

  De hotemetoten ("pundits" of "leiders") van de EU hebben zich na de verwerping van de grondwet door de referenda in Frankrijk en Nederland schielijk achter een enorm rookgordijn teruggetrokken.
  Bijvoorbeeld de Nederlandse regering die sterk voor de grondwet had gepleit, beloofde na het referendum een maatschappelijk debat over de toekomst van de EU. Na enkele weken kwam de regering daarop terug, toen bleek, dat het debat niet te organiseren viel zoals de regering dat graag zag. Zo gaat dat in de politiek. De regering had zich "lelijk" verkeken.

  Tot dusver kwamen de bedoelingen van de EU neer op het overhevelen van verplichte bijdragen (belastingen) van de ene lidstaat naar de andere bijvoorbeeld ter financiering van landbouwprojecten van de Europese Unie, of uit zogenaamde structuurfondsen (ESF) voor de bouw van infrastructuren van bepaalde lidstaten. Hoeveel de EU de belastingbetaler kost, kun je zien aan de teller rechtsboven op de homepage van de Vrijspreker.

  In de meeste gevallen blijft meer dan 80% van de bijdragen van de lidstaten aan de strijkstok van het circuit van EU-politici en burocraten hangen. Hoe slecht de EU met dit belastinggeld omgaat blijkt elk jaar opnieuw. Nog nooit zijn de jaarstukken van de EU door de Europese Rekenkamer goedgekeurd. Desondanks zijn de politieke belangen zo groot, dat de EU in elk geval de lopende plannen wil doorzetten, zoals toetredingsonderhandelingen met kandidaatlidstaten.

  De Vrijspreker ziet geen enkele geldige reden voor het bestaan van de EU.

  http://www.eunee.nl/ag0-2.html
  http://www.free-europe.org/
  http://www.vrijspreker.nl/b

  Voor een historisch overzicht:
  http://www.let.uu.nl/~arend

  Groet,
  Harry

Comments are closed.