De VVD Staatssecretarissen Melanie Schulz (verkeer) en Mark Rutte (Sociale zaken) hebben in de openbaarheid gebracht dat er in de VVD een nieuw, meer links, beleid moet komen.

De partij moet immers meer aantrekkelijk worden voor een deel van de leden van D66 en de socialistische PvdA.

Het zou een “Sociaal Liberale Partij” moeten worden.

Betekent dit dat de VVD nu niet “sociaal” is?

We hebben al vaker gewaarschuwd voor het gebruik van bepaalde woorden. Er zijn veel woorden die voor verschillende personen een verschillende inhoud hebben. Ook woorden die op elkaar lijken, en door politici handig worden gebruikt om kiezers zand in de ogen te strooien.

Het woord “sociaal” is er één van. Sociaal zijn heeft te maken met verhoudingen in de maatschappij: het “goed met elkaar omgaan”. En de basis daarvan is het erkennen van het recht van alle andere mensen op hun eigen leven en eigendom. Libertariërs zijn daarom de enige die sociaal zijn.

“Socialisme” is het tegengestelde van sociaal. Socialisme wil (volgens mijn Koenen-Endepols) “afschaffing van het privaat kapitaalbezit en socialisering van de productiemiddelen”. Kortom het eigendomsrecht de grond in boren.

Interessant is dat in dit woordenboek ook genoemd wordt dat:

“sociaal-democratie is de leer die langs democratische weg tot het socialisme wil komen”.

Tot nu toe nam de VVD nog een deel van de economische vrijheid van het libertarisme over. Nu wordt er kennelijk gewerkt om ook dat deel van de vrijheid in die partij af te schaffen.

Zie ook het uitstekende “Anti-socialistisch Manifest” van Pamela Hemelrijk op:

http://www.theovangogh.nl/a…

met onze opmerking: Voor het fascisme geldt hetzelfde als voor het socialisme.

1 REACTIE

  1. "De VVD Staatssecretarissen Melanie Schulz (verkeer)…"

    Waarom vraagt ze geen advies aan nonkel Harry SchulTz? Die kan het verkeer misschien in goede banen leiden via Luxemburg naar Zurich.

Comments are closed.