De jongste EUROLETTER staat op het net:

Zie HOME page http://www.libertarian.to

Onder andere met het laatste nieuws over

DE INTERNATIONALE LIBERTARISCHE CONVENTIE in Leiden op 3 en 4 april, en de wereldconventie in Nieuw Zeeland.

Voor de conventie in Leiden is er de aanvulling van de sprekerslijst en hun onderwerpen.

U kunt nu uw plaats reserveren door overmaking van 70 euro op rekening van het:

LIBERTARISCH CENTRUM te MAARSSEN

Rek. Nr. 46.24.31.320 (ABN/Amro)

Als u de EUROLETTER regelmatig (ongeveer 1x p. maand) wil ontvangen, kunt u op de hier genoemde site inschrijven, of mailen naar info@libertarian.to

———————————

CONTENTS EUROLETTER 91:

1.LIBERTARIAN INTERNATIONAL SPRING CONVENTION 2004 IN LEIDEN,

THE NETHERLANDS 3 – 4 APRIL, 2004

2. 2004 The YEAR of Richard Cobden / 2005 YEAR OF AYN RAND

3. The LIBERTARIAN ISIL WORLD CONFERENCE IN NEW ZEALAND FROM 21 – 28 JULY, 2004

4. FREE EUROPE

5. FREEDOM IN ACTION: “Project-EMPOWERMENT”

6. WHAT CAN YOU DO TO GET A MORE FREE LIFE?

1 REACTIE

 1. Kritiek is gemakkelijk, ik weet het. Ik hoop dat mijn kritiek als positief bestempeld wordt.

  Ik kies het programma voor Rotorua in Juli in Nieuw-Zeeland en lees daarin

  * Michael Cloud … will deliver his famous lectures on "The Art of

  Political Persuasion." Famous?

  http://www.theadvocates.org

  the WORLD PREMIERE of

  "The Art of Libertarian Persuasion" Seminar

  Led by Michael Cloud & Harry Browne

  January 24 & 25, (2004) in Atlanta, Georgia

  Ja tegen juli, zal dat misschien berucht zijn.

  Deze Michael is ons nog bekend van

  http://www.libertarian.to/N

  The Black Door

  by Michael Cloud

  A story to think about.

  If we cannot clearly explain others the good and the morality of a free (libertarian) society, we will not reach it

  In maart 2000 meldde The Liberator Online:

  “Michael Cloud is the author of The Art of Libertarian Persuasion, a book to be published by Liam Works this year. In 1999, Libertarian state chairs voted him the "best speaker in the Libertarian Party." They call his speeches "electrifying" and "unforgettable". “

  http://self-gov.org/liberat

  Betekent dit dan dat Atlanta toch niet zijn wereldpremiere is? Maar enkel de wereldpremiere met nonkel Harry? Dat is een ding. Een ander ding is echter dat boek. Het boek wordt niet langer vermeld op de uitnodiging voor het Atlanta seminarie. De website van LiamWorks, waar nonkel Harry de 25th anniversary edition (1997) van “How I Found Freedom in an Unfree World” en zijn programma voor de verkiezingen van 2000, “The Great Libertarian Offer”, (maar niet zijn “Fail-Safe Investing” in 1999), publiceerde ligt blijkbaar plat.

  In een andere context legde ik op deze pagina’s de verhouding recht- ethiek uit de doeken zoals wordt gezien door de Brusselaar Chaim Perelman. Perelman is echter ook bekend vanwege zijn studies betreffende rhetoriek.

  Chaim Perelman lived from 1912 to 1984 and was a main figure involved with new rhetoric. He received his degree in law and philosophy from the Free University in Brussels . His studies in rhetoric have led him to be called neo-Aristotelian. He believed that, "arguments do not necessarily rely on formal logic," and, "that arguments are capable of being persuasive without being purely logical" . This is why he separated the idea of demonstration from argumentation

  http://www.lcc.gatech.edu/g

  In 1990 publiceerde de universiteit van Brussel een verzamelbundel “Ethique et Droit” (Ethiek en Recht) van Perelman waarin het eerste deel ingaat op de verhouding ethiek en recht en het tweede deel op de nieuwe juridische rationaliteit, op haar praktische gevolgen op de juridische redenering en op de plaatsen waarin de argumentering zich in het recht uitdrukt.

  http://bief.org/ouvrage/ouv

  Of juridische argumentering iets te maken heeft met Political (titel van de Rotorua toespraak) c.q. Libertarian (titel van het boek) Persuasion weet ik niet. Ik heb het boek echter eind november besteld en hoop dan ook kortelings mijn vlijtige lezers de oplossing te kunnen bieden.

Comments are closed.