Plotseling blijkt het aantal zieken in Nederland met 20 procent gedaald!

Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Cijfers die zelfs gecorrigeerd zijn met het zwangerschaps- en bevallingsverlof.

Dit is natuurlijk prachtig. Misschien worden we nu allemaal 20 % ouder!

Bij de publicaties hierover werd echter niet duidelijk verklaard hoe dat nu zo ineens komt. Als ik dat wist, kon ik daar zelf gebruikt van maken, en misschien wel 40% ouder worden.

Zou dat plotseling komen door de strengere wetten voor rokers? Daardoor is er misschien minder meeroken, maar Henry Sturman heeft al overtuigend aangetoond dat dat helemaal geen invloed heeft. Dat is het dus niet.

Of door de waarschuwing dat we wetten gaan krijgen die ons verbieden om lekkere hamburgers te eten of een bonbon bij de koffie? Daardoor zijn veel mensen, zo lang het nog mag, meer gaan snoepen. Zou dat meer snoepen dan goed voor de gezondheid zijn?

Of heeft de overheid een beter milieu tot stand gebracht? Heeft de temperatuurstijging door het broeikaseffect de temperatuur al zoveel heeft verhoogd dat we minder vatbaar voor ziektes zijn? Of wilden ze dat net niet?

Of is het verbod op een aantal homeopathische geneesmiddelen zo’n juiste beslissing geweest dat daardoor 20 % minder mensen ziek worden?

Of heeft de kostprijsverhoging door invoering van de euro de consumptie zodanig verlaagd dat we daardoor gezonder leven?

Ik begrijp het niet. Wie het weet mag het zeggen.

5 REACTIES

 1. Zou dat geen verband houden met de vraag van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) om meer personeel in dienst te nemen zodat de situatie van dichterbij kan bestudeerd worden?

 2. Of heeft dit iets te maken met het feit dat de bureaucraten van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) niet weten wat het betekent om ziek te zijn.

  Er werd hier zopas een zeer geleerd onderzoek gewijd aan de vraag of er nog idioten waren die in de EU geloofden. Naar analogie daarmee kan verwezen worden naar wat H.L. Mencken 80 jaar geleden, en wel op 4 juni 1923, in The Baltimore Evening Sun schreef, nl.

  “… Unless a man is already equipped with a considerable knowledge of chemistry, bacteriology and physiology, no one can ever hope to make him understand what is meant by anaphylaxis. But any man, if he be IDIOT (hoofdletters door uw dienaar) enough, can grasp the whole theory of chiropractic in twenty minutes. The fact that such IMBECILES (hoofdletters weer door uw dienaar) prosper increasingly in the world, and gain adherents in constantly superior circles … is no more than proof that the physical sciences are becoming increasingly recondite and difficult, and that the relative numbers of persons congenitally incapable of comprehending them is growing year by year.”

  (HL Mencken, “A Mencken Chrestomathy, edited and annotated by the author”, New York, Vintage Books, 1982, p.354)

 3. Volgens o.a. Elsevier, durven deze mensen zich vanwege de economische neergang niet ziek te melden uit angst ontslagen te worden.

  Ze zitten nu dus ofwel ziek op het werk, of ze ontduiken in betere tijden massaal hun arbeidscontracten.

  Naar eigen observatie gok ik op het laatste.

 4. [3] STEEDS GEZONDER

  In economisch slechte tijden worden de mensen altijd ineens een stuk gezonder. Wie schreef ook weer : "HOE SLECHTER HOE BETER"

 5. Misschien worden we steeds resistenter tegen schadelijke invloed van politici?

Comments are closed.