Nu het aantal regelmatige bezoekers van deze HUBlog weer aanzienlijk is toegenomen, is het nuttig om een paar “interne zaken” nog eens te belichten.

HUBlog wil u graag dagelijks kort actueel commentaar leveren op de dingen die gebeuren en die in een libertarisch perspectief zetten. Liefst met verwijzingen waar u desgewenst uitgebreidere (en daardoor degelijkere) onderbouwingen van onze stellingname kunt vinden.


Om dit nog te verbeteren hebben wij graag uw inbreng o.a. voor:

— Aanvulling en commentaar op de stukjes.

— Suggesties voor verbeteringen en/of onderwerpen.

— Advies en hulp in het vergroten van onze lezerskring om daardoor:

-het vrijheidsideaal meer te verbreiden

-de kwaliteit van deze HUBlog nog te vergroten.

U kunt hiervoor eenvoudig de knop “reactie” gebruiken, of een afzonderlijke mail sturen naar info@libertarian.nl

Wij willen de reactie-berichten nog niet beoordelen vóór ze daadwerkelijk geplaatst worden. We willen graag wat dat betreft een open forum zijn.

Dat daardoor ook wel eens onvolwassen, gefrustreerde nozems zonder verstand alleen maar scheldwoorden neerschrijven, nemen we nog even op de koop toe. Zij besmeuren in feite zichzelf.

De schrijvers van de stukjes krijgen uw reacties. Die zullen allemaal verwerkt worden. Niet als in een discussieforum, maar soms direct achter uw reactie, en soms in een later nieuw stuk waarin meerdere reacties zijn verwerkt. Dat zal van geval tot geval anders zijn. Lezers zijn vrij om gebruikt te maken van de reactiemogelijkheid zoveel ze willen.

We zullen u (on)regelmatig blijven informeren over het verdere beleid van deze HUBlog en we vertrouwen op uw medewerking voor het eerder bereiken van een vrije maatschappij.