Op vakantie door een stadje lopend zag ik in een kiosk een Nederlandse krant en kon toen de verleiding niet weerstaan die te kopen. (NRC 13 januari)

Als je dan op vakantie een krant leest, heb je toch meer afstand en dan ga je pas echt beseffen hoever het land, mede in EU verband gedegenereerd is. Wat de politici er een zootje van gemaakt hebben.

Het wordt hoog tijd dat er weer teruggegaan wordt naar eerlijke, rechtvaardige libertarische principes.


Als je alleen al een paar onderwerpen op een rijtje zet, kun je zelf oordelen:

EUROPESE COMMISSIE NAAR HOF

De Europese Commissie gaat naar het Europese Hof om de sanctieprocedures tegen Duitsland en Frankrijk voor overtreding van het Stabiliteits- en Groeipact te herstellen. Nodig om contractbreuk van politici aan te pakken.

LERAAR NEERGESCHOTEN OP SCHOOL IN DEN HAAG (en gedood)

TWEE PARTIJEN UIT KABINET-GODETT

Twee partijen zijn gisteren uit de Antilliaanse regering gestapt. In verband met fraude veroordeling van de belangrijkste politieke figuur.

CULTURELE STICHTING SNEUVELT

Belastinggeld naar de Filistijnen.

PENSIOENGAT BEDRAAGT 190 MILJARD EURO

Hoe goed de overheid haar pensioenverplichtingen gaat nakomen!

LAZRAK MOET BETALEN OF ZETEL OPGEVEN

Ruzie Kamerleden onderling.

OEUVREPRIJS VOOR FILMER VERHOEVEN

Filmmaker Paul Verhoeven krijgt de belangrijkste Nederlandse filmprijs.

Het is niet duidelijk of de belastingbetaler dit betaalt, maar ik vermoed van wel.

EEN MOOIE VALSE EURO IS ZO GEMAAKT

Klaar ben je met dit overheidsproduct.

UITGEPRODUCEERDE ASIELZOEKERS WORDEN (NA 5 JAAR) UIT HUN WONING GEZET EN IN EEN KAMP GECONCENTREERD.

Is dit nu wat ze bedoelen met een “concentratiekamp”?

—-

JA, het wordt hoog tijd dat er meer libertarisch gedacht gaat worden.

2 REACTIES

  1. Onder paragraaf “Europese commissie naar hof” verwijt Hub de politici het stabiliteits-"pact" voor de euro niet na te leven, doch onder paragraaf “een mooie valse euro is zo gemaakt” is niet duidelijk wie valsmunterij verweten wordt.

    Misschien kan dit als volgt geinterpreteerd worden: de euro’s die door de ECB gedrukt worden zijn maar reele euro’s in de mate het stabiliteits-“pact” geerbiedigd wordt. Van zodra dat niet langer het geval is is er sprake van valsmunterij door de ECB.

  2. Overigens is het de vraag of iedere willekeurige dag in de ideale libertarische wereld meer vreedzaam en correct zou verlopen.

Comments are closed.