Op dit moment zal het wel iedereen duidelijk zijn dat in de EU “Duitsland-Frankrijk” de dienst uitmaken.

Ook “Nederland” (Ben Bot, Minister van Buitenlandse Zaken) weet dat. Hij maakt daar echter geen bezwaar tegen, maar probeert er slim gebruik van te maken.

“Frankrijk en Duitsland lieten vorige maand doorschemeren dat zij een Europa van twee snelheden nastreven, waarin een aantal grote landen de voorhoede vormt.” (NOS)

Politiek zegt Bot nu daarop dat hij het idee van de grote landen niet toejuicht, maar dat het inderdaad niet de bedoeling kan zijn dat de traagste landen het tempo in Europa bepalen. Als het erop aankomt, moet Nederland de kant kiezen van de snelle landen, vindt hij.

Dit is maar voor één uitleg vatbaar: Bot zegt dat Nederland heel gehoorzaam met Duitsland-Frankrijk mee wil spelen. Klein pikantje is dat net Duitsland en Frankrijk de belangrijkste landen zijn die t.o.v. het, in marmer gebeitelde, stabiliteitspact contractbreuk plegen.

Principes spelen immers geen rol in de politiek. Je moet doen wat op een bepaald moment het meest praktisch lijkt. (voor wie?). Dit is pragmatisme.

Als eerste dank daarvoor heeft zijn Franse collegae, De Villepin, al laten doorschemeren dat hij begrijpt dat er iets gedaan zou moeten worden aan de grote betalingen die Nederland aan de EU doet. Deze zijn per inwoner de allergrootste van heel Europa.

Of er echt wat aan gedaan wordt, blijft een grote vraag. Waarschijnlijk zal men een retorieke oplossing vinden om dit als een resultaat aan het Nederlandse kiezersvolk te verkopen.

Oplossing: Uittreden!

Zie ook FREE EUROPE: http://www.free-europe.org

1 REACTIE

  1. In de Epiloog van zijn boek “The Passion for Liberty” (Rowman & Littlefield, 2003), wijst Tibor Machan erop dat er zoveel “gevestigde-belangen”-groepen bestaan dat wanneer iemand voor principes uitkomt, zij geacht wordt dit te doen om de belangen van haar groep te promoten.

    Is het Libertarisch Centrum ook zo’n groep? De vraag zal in Leiden aan de orde staan in een debat over Europa o.l.v. iemand die, bij mijn weten, nooit in Europa gewoond heeft.

Comments are closed.