Er wordt weer uitgebreid gepraat over het verminderen van (winkel)diefstallen. De gegrepen dieven in een kooi ten toon stellen in afwachting van de politie, is één van de mideltjes.

Zelfs Jan Peter Balkenende meldde dat we die dieven niet aan de schandpaal mochten zetten.

Wij vragen ons af, waarom niet?

De persoon die steelt, bewijst door deze daad dat hij de bestaande rechtsorde niet belangrijk vindt. Hij negeert het primaire recht, het eigendomsrecht, waarop alle andere rechten gebaseerd zijn. Hij treedt dus door zijn daad buiten deze orde.

Omdat hij die rechtsorde niet belangrijk vindt, althans vindt dat hij er zich niet aan hoeft te houden, hoeven alle andere mensen zich ook niet aan die orde te houden in zoverre het deze misdadiger betreft.

Hoe komen de politici op de gedachte dat we het “recht op privacy” van de een misdadiger moeten eerbiedigen als die zelfde persoon zich niets aantrekt van het recht op privacy van de eigenaar?

Er is dus geen enkel libertarisch bezwaar aan te voeren tegen het in de kooi zetten, of aan de schandpaal te zetten van de dief totdat de politie hem ophaalt.

En dan nog in de (nu veelal ijdele) hoop dat er na het ophalen “gerechtigheid gaat geschieden”.

Logisch dat er hierbij grote zekerheden moeten bestaan, en dat niet een onschuldige in de kooi wordt gestopt! Uiteraard is dat de verantwoordelijkheid van de opsluiter.

Meer over recente stukken over winkeldiefstallen en gerechtigheid onder andere op:

MeerVrijheid: http://www.meervrijheid.nl/…

en hieronder op HUBlog op 16 januari Politie versus Burgerbescherming

10 REACTIES

 1. Of kadert dit in het verzet tegen de thans afgeblazen Europese Grondwet?

  http://www.grondweteuropa.n

  Artikel II-48: Vermoeden van onschuld en rechten van de verdediging

  1. Eenieder tegen wie een vervolging is ingesteld, wordt voor onschuldig gehouden totdat zijn schuld in rechte is komen vast te staan.

  2. Aan eenieder tegen wie een vervolging is ingesteld, wordt de eerbiediging van de rechten van de verdediging gegarandeerd.

  Stel U gerust, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens bevat een gelijkaardige bepaling.

  “Are you objectivist, because you object to everything?”

  ==

  In mijn boodschap van 11:27 moest uiteraard luiden: "En wat gebeurt er met HET vermoeden van onschuld?"

 2. We moeten niet het libertarisme gaan verwarren met ieder voor zich het recht in eigen handen nemen.

  Bovendien hebben winkeliers ook nog eens eigen verantwoordelijkheid. Door hun waren zo verleidelijk mogelijk uit te stallen onder toezicht van zo min mogelijk pesoneel, verleiden ze ook degenen die het niet kunnen betalen. In plaats van het recht in eigen handen nemen, waarvan zeker is dat het zal leiden tot misstanden, zouden winkeliers over kunnen gaan op vitrine- en machineverkoop, bijvoorbeeld.

 3. Als een winkeldief op heterdaad wordt betrapt, hetzij aangetoond m.b.v. het CCTV-systeem of d.m.v. een tassencontrole, dan is op dat moment zijn schuld bewezen en mag je hem naar mijn mening opsluiten in een kooi.

  QT:Door hun waren zo verleidelijk mogelijk uit te stallen onder toezicht van zo min mogelijk personeel, verleiden ze ook degenen die het niet kunnen betalen.

  Dit klinkt mij in de oren alsof de suggestie wordt gewekt dat als je je koopwaar verleidelijk uitstalt, dit doe je juist om de mensen te verleiden tot kopen, het je eigen schuld is dat er spullen van je worden gestolen.

  QT: zouden winkeliers over kunnen gaan op vitrine- en machineverkoop.

  Ik kan me voorstellen dat bv. juweliers en winkeliers die producten met hoge waarde verkopen vitrines gebruikt. Maar er worden ook veel goedkope spullen gestolen. Vaak alleen om de kick. Er zijn nou eenmaal mensen met een lage drempel tot stelen. Neem nou b.v. een V&D. Als je al die prularia die ze verkopen achter glas moet zetten. Dat heeft weinig zin. En ik zou niet in een maatschappij willen leven waar alles achter glas staat. Dan wordt je er steeds mee geconfronteerd dat je in een criminele maatschappij leeft. Daar zal ik altijd tegen blijven vechten.

 4. Oslot schrijft "Als een winkeldief op heterdaad wordt betrapt, hetzij aangetoond m.b.v. het CCTV-systeem of d.m.v. een tassencontrole, dan is op dat moment zijn schuld bewezen en mag je hem naar mijn mening opsluiten in een kooi. "

  Tegenover wie is dat bewezen (of wie heeft dat bewezen?) en wie is die "je" die haar mag opsluiten? En is opsluiting wel de gepaste straf? Ging het hier niet onlangs om de vergoeding van slachtoffers? Of worden de standaarden weer eens omgedraaid voor het gemak van de totalitaristische argumentering? Ach, ik ben een ouwe gek, ik ben bezorgd om de individuele vrijheid.

 5. Beste Ivo,

  Wat ik wil zeggen is dat een winkelier een dief, die op heterdaad is betrapt bij het stelen, tijdelijk in een kooi of cel mag vasthouden tot de komst van de politie. De winkelier mag de dief niet willekeurig een tijdlang opsluiten.

  Het CCTV-systeem en de tassencontrole kunnen voor de winkelier een belangrijk hulpmiddel zijn om voor hemzelf het bewijs te leveren dat iemand iets gestolen heeft, zodat hij de dief aan kan houden. Het is voor de winkelier natuurlijk erg prettig om niet enorm te blunderen in dit soort situaties.

  En wat dan de strafmaat moet zijn indien schuldig bevonden, of dat een schadevergoeding, een celstraf of een combinatie moet zijn dat moet een rechter bepalen.

 6. [4] de schuld is pas bewezen als de rechter een onherroepelijke uitspraak heeft gedaan dus na dat alle beroeps procedures geweest zijn..

 7. [7] Dat is de PC opvatting. Bij heterdaadjes is er geen twijfel over schuld. De rechter kan die twijfel gaan zaaien. Bij een heterdaadje is de benadeelde vrij te handelen zoals hem goeddunkt: vasthouden of laten gaan. Het is uitsluitend zijn of haar beslissing om wel of niet vervolging in te stellen.

 8. Dus volgens Hub, plaatst iemand die steelt zich dus buiten de ‘rechtsorde’ en hoeft de de benadeelde zich dus ook niet meer aan de rechtsorde te houden. Betekent dat dus ook dat de benadeelde lijfstraffen mag toepassen of standrechtelijke executie?

 9. Geheel mee eens. De staat collaboreert weer eens met de (andere) crimineel.

Comments are closed.