Anarchisme is ook zo’n politiek begrip dat heel verward gebruikt wordt.

Als er ergens in de wereld bommen gegooid worden, heeft de pers het al over anarchisten.

Daarom is het nuttig eens recht te zetten wat anarchisme nu eigenlijk betekent.

Een van de beste recente artikelen daarover is van Butler Shaffer, één van de sprekers op de komende libertarische conventie in Leiden op 3 april aanstaande. U kunt hem daar persoonlijk ontmoeten. *)

Dit artikel is te lezen op de LI site: What Is Anarchy?

http://www.libertarian.to/N…

Het uitgangspunt is de oorspronkelijke betekenis van het woord “anarchie”: “Zonder heerser”. Een situatie waarin ieder mens vrij is om zijn eigen leven te leiden.

Een situatie die heel veel overeenkomt met de manier waarop de meeste mensen met hun vrienden en buren omgaan. Verreweg de meeste afspraken en gedragingen geschieden daar immers ook op basis van vrijwilligheid! Zonder dat er dwang of geweld aan te pas komt.

Stephan Kinsella **) geeft een zeer waardevolle aanvulling in zijn artikel: What It Means To Be an Anarcho-Capitalist:

http://www.libertarian.to/N…

Daarin stelt hij dat er twee soorten mensen zijn: Anarchisten aan de ene kant, en misdadigers en socialisten aan de andere kant.

Hij vraagt daarin ook aan alle libertariërs, ook de minarchisten, om een standpunt in te nemen:

Ben je vóór agressie of er tegen?

Deze beide artikelen zijn zo belangrijk dat we er nog verder op terug hopen te komen.

————–

*) Meer gegevens en inschrijvingsmogelijkheden voor deze conventie vindt u op:

http://www.libertarian.to

**) Stephan Kinsella schreef ook een uitstekend hoofdstuk in het (nog steeds te koop zijnde) boek De Markt voor Vrijheid, te bestellen via info@libertarian.nl

Zijn hierboven genoemde artikel is ook vertaald door Koen Swinkels in het Nederlands verschenen op:

http://www.meervrijheid.nl/…

Op de site van het Libertarisch Centrum staan uitgebreide artikelen op het gebied van anarchisme:

http://www.libertarian.nl/N…

2 REACTIES

 1. “But an even better understanding of the concept can be derived from the Greek origins of the word (anarkhos) which meant "without a ruler."” (Butler Shaffer)

  “Het uitgangspunt is de oorspronkelijke betekenis van het woord "anarchie": "Zonder heerser”.“ (Hub)

  Hub zou beter dienen te weten dan Grieks te leren van domme Amerikanen.

  “Archè” betekent “oorsprong”, “an-archè” betekent “zonder oorsprong”

  Anarchist is dus een vrouw zonder oorsprong, een self-made woman.

  Hub heeft wel gelijk wanneer hij stelt dat dit dan een situatie is waarin zij vrij is om haar eigen leven te leiden.

 2. Indien het doel van het bestaan erin bestaat(sic) dat ieder ding (en dus ook ieder menselijk wezen) haar perfectie bereikt (juist zoals de perfectie van de eikel erin bestaat tot de eikeboom uit te groeien), dan is dit enkel mogelijk indien dat ding een eigen aard (“nature” in het Engels en het Frans ook denk ik) heeft die dan haar doel (telos in het Grieks) of functie (ergon in het Grieks) is.

  Daar waar in de oude Griekse filosofie archè tegenover telos werd geplaatst, wordt teleologie, het geloof in natuurlijke doelen of functies, vandaag de dag in alle wetenschappen geminacht en wordt dus de oorsprong (archè) van alles benadrukt.

  Socrates raadt echter aan om jezelf te kennen. Dit kan je pas doen, zegt Socrates, door je leven te onderzoeken. Op die manier kom je tot je telos. Aristoteles voegt daar dan aan toe dat je dan over de morele deugden dient te beschikken opdat je kennis van je telos een invloed zou kunnen uitoefenen op je gedrag.

  Indien je echter met een archè behept heb, kun je niet vrij jezelf kennen, laat staan bekwaam zijn om de morele deugden uit te oefenen die noodzakelijk zijn opdat je kennis van je telos een invloed zou kunnen uitoefenen op je gedrag.

  Dit verklaart de noodzaak aan anarchisme (alhoewel Socrates en Aristoteles zich waarschijnlijk in hun graf zullen omdraaien als ze mij lezen).

Comments are closed.