Frits Bolkestein is weer het idool van de VVD. Hij heeft vroeger al een hardere lijn tegen immigranten voorgesteld, maar kreeg toen niet voldoende respons.

Nadat Pim Fortuyn wel succes had met het verkondigen van een hardere lijn, heeft de VVD die draad weer opgepakt, en probeert nu die Fortuynkiezers weer binnen te halen.

Frits is nu Hoge Commissaris bij de EU belast met Belastingharmonisatie.

Hij probeert de belastingen in de EU in alle landen gelijk te trekken.

Daarbij wordt dan gezegd dat dit voor bedrijven die een nieuwe vestigingsplaats zoeken een beter inzicht geeft. Het bezwaar dat dan de concurrentie tussen de diverse landen zal wegvallen, wordt weggewuifd door te stellen dat alleen de “grondslag” gelijkgetrokken moet worden, maar dat de landen zelf nog hun “tarief” mogen vaststellen.

Iedereen die een beetje gevolgd heeft hoe overheden, en in het bijzonder de EU, handelen, zal dit echter doorzien.

Immers door al die grondslagen gelijk te maken, heeft de belastingdienst het veel gemakkelijker om te controleren wat er overal gebeurt. Daardoor denken ze dan meer belasting te kunnen innen.

En als dan alleen nog maar de “tarieven” verschillen, ligt het voor de hand om uit “solidariteit” of iets dergelijks ook die gelijk te maken. En daarna is het weer eenvoudiger om dat eenheidstarief weer te verhogen.

Of een politicus socialist of conservatief is, doet er niet toe. Het doel de macht van de overheid te vergroten hebben ze allemaal.

2 REACTIES

 1. Het heeft blijkbaar ook iets te maken met de drang om geen concurrentie te lijden van nieuwe EU-leden. Juist zoals de “onderdanen” de nieuwe leden geen recht hebben op vrij verkeer als werknemer.

  Bedrijven uit de oude leden hebben echter wel recht op vestiging in de nieuwe leden waar de belastingen lager zijn

  Hier 2 uitreksels uit een artikel onder de titel THE REAL THREAT FROM THE EAST van 26 februari 2004 van iemand van de Heritage Foundation die blijkbaar voorstander is van de VlakTaks.

  We zullen er missschien nog in slagen om al onze klassiek-anarchistische onderwerpen onder een hoed te brengen.

  http://www.techcentralstati

  Beginning on May 1, walls come tumbling down and companies can shift economic activity to countries like Poland, Slovakia, and Estonia. Why pay the enormous costs of producing in France and Germany, after all, when you can move a few hundred miles, dramatically reduce the burden of government, and still be inside the EU customs union?  But there also can be little doubt that East Europe’s accession countries make it even more difficult for nations like France and Germany to prop up their costly welfare states. This is why high-tax nations in the EU favor tax harmonization. Fortunately, repeated efforts to harmonize corporate tax rates have been unsuccessful, and attempts to create a tax cartel will be even more difficult after May 1 since East Europe’s low-tax countries will have a seat at the table.

  EU expansion traditionally has aroused concern among advocates of economic liberalization, and there can be no doubt that over-regulation from Brussels remains a serious problem. But now it is possible to look at the glass as being half full. If the accession nations continue to make market-based reforms, all of Europe may wind up engaging in a "race to the top," competing to implement the best economic policy.

  Daniel J. Mitchell is a Senior Fellow in Political Economy at the Heritage Foundation and the author of The Flat Tax: Freedom, Fairness, Jobs, and Growth.

 2. De belastingharmonisatie van Frits is niets anders dan een poging tot het creeren van een belastingkartel

Comments are closed.