In het CDA is binnen een half jaar de tweede woordvoerder over het asielbeleid gestruikeld.

Eerst deed Nicolien van Vroonhoven het niet goed genoeg, en nu wordt Wim van Fessem vervangen door Sybrand van Haersma Buma.

Toen Wim er aan begon, kreeg hij van de fractievoorzitter Maxiem Verhagen al de boodschap mee:”Je doet het nooit goed; of het beleid is te streng of ze vallen over je heen”.

Dit is een duidelijke bevestiging van wat we schreven in HUBlog van 11 februari: Libertarische oplossing voor immigratie.

De uitspraak van Maxiem is een duidelijke bewijs van het failliet van de politiek. Principeloos hebben ze in Den Haag zo pragmatisch aan het asielzoekerprobleem geprutst, dat nu inderdaad een situatie is ontstaan waarin alles wat je doet in strijd is met de één of de andere waarde: Rechtshandhaving of menslievendheid.

Ayn Rand heeft in verschillende publicaties duidelijk gemaakt dat ‘Contradicties niet bestaan’. Als je ergens een contradictie tegenkomt, ‘check dan je uitgangspunten’. In minstens één van die uitgangspunten moet dan een fout zitten.

In de uitgangspunten voor de behandeling van asielzoekers zitten meerdere fouten. En niet alleen bij het CDA, die andere jongens en meisjes zijn net zo fout.

Als we naar een morele maatschappij willen, dan moeten de uitgangspunten op morele basis gebaseerd zijn.De libertarische basis is dat IEDER mens een recht heeft op zijn eigen leven en eigendom. Met dit als uitgangspunt ligt de weg naar de oplossing van het probleem voor de hand.

2 REACTIES

  1. “In de uitgangspunten voor de behandeling van asielzoekers zitten meerdere fouten … [en deze uitgangspunten zouden] op morele basis [dienen] gebaseerd [te] zijn”

    Niet enkel van asielzoekers, ook van geldzoekers, ook van werknemers uit nieuwe EU-leden, ook van werknemers uit Afrika .

    Henry Veatch schreef 40 jaar geleden, en wel in 1962, in zijn boek “Rational Man – A modern in interpretation of Aristotelian ethics” (dat in 2002 werd heruitgegeven door Liberty Fund in Indianapolis met een voorwoord van Douglas Rasmussen) dat het er niet enkel op aankomt dat de uitgangspunten juist, maar dat het vanuit moreel opzicht veel belangrijker is dat ook overeeenkomstig die uitgangspunten gehandeld wordt.

    Ik parafraseer: indien een stoelenmaker ervoor kiest om zijn stiel op een bepaalde dag slecht uit te voeren en scheve stoelen te maken dan heeft dit geen invloed op zijn vaardigheden als stoelenmaker (of is dat in de modernste spelling zonder “n”?), maar wie in een morele of ethische context weet wat zij dient te doen en het niet doet zou zeker geen goed mensch zijn.

Comments are closed.