De Nederlandse “Christenen” vergaderden zaterdag en beslisten, (democratisch uiteraard!!) dat meeleven met je medemens ondergeschikt moet zijn aan het handhaven van de fouten die je medetrawanten in de afgelopen jaren gemaakt hebben.

De politiek heeft de afgelopen jaren een zootje gemaakt van geen- of pragmatisch beleid betreffende mensen die om welke reden dan ook in Nederland wilden komen wonen.

Ik herinner me niet dat er ooit dergelijke problemen waren toen mijn oom en tante naar Canada emigreerden. Zij waren gewone economische vluchtelingen. Net als talloze Italianen, Polen, Tsjechen, Spanjaarden enz. die in mijn jeugd uit economische motieven zonder problemen naar Nederland kwamen.

In die tijd had ik nog het idee, dat ik (en u) ook vrij waren om elders op de wereld te gaan wonen als we dat zouden willen. Die tijd is kennelijk over.

De hele ellende ontstond toen de overheid er zich steeds meer mee ging bemoeien. En dat is een onbetrouwbare bemoeienis. Zoals dat nu duidelijk blijkt uit hoe de oude EU-leden Polen gelijmd hebben om JA te stemmen om in de EU te komen. En nu ze er in geluisd zijn, krijgen de Polen te horen dat ze maar mondjesmaat en onder bepaalde voorwaarden naar Nederland mogen komen.

In het zakenleven noemen ze dat gewoon ‘bedrog’. In de politiek mag dat kennelijk en het hele Nederlandse volk komt toch niet in opstand.

Wat is er nu nog over van het Christendom? Wat betekent eigenlijk het om Christen te zijn? Lid zijn van een bepaalde politieke partij die bepaalde politieke belangen najaagt?

2 REACTIES

 1. ‘”De Nederlandse "Christenen" vergaderden zaterdag en beslisten, (democratisch uiteraard!!) dat meeleven met je medemens ondergeschikt moet zijn aan het handhaven van de fouten die je medetrawanten in de afgelopen jaren gemaakt hebben. “

  Niet enkel ”christenen”, ook bezoekers van deze Hublog

  http://www.libertarian.nl/h

  Speedy schreef op 12-02-2004 14:03:

  Ivo schreef: "uitkeringen (-) dienen met onmiddellijke ingang afgeschaft"

  Onzin, mensen hebben daarvoor belastingen en premies betaald. Net als bij de noodzakelijke afschaffing van de gigantische permanente subsidies, o.a. op het gebied van landbouw en wonen (huursubsidie en hypotheekrente-aftrek), is een geleidelijke sanering met in achtneming van bestaande contracten niet meer dan netjes.

Comments are closed.