De VVD heeft een nieuwe beleidsnota gepubliceerd: Beleidsnotitie Integratie van niet-westerse migranten in Nederland.

In het Tv-programma BUITENHOF werd Josias van Aartsen, fractieleider van de VVD, daarover geïnterviewd.

Al direct bleek dat Josias begreep (?) dat “liberaal” gebaseerd is op “zelfbeschikkingsrecht”.

Maar in de tweede zin noemde hij echter al allerlei dingen die “wij moeten”. De schouders onder dingen zetten en acties nemen, en nog veel meer.

Het overgrote deel van zijn voorstellen had net zo goed door de Partij van Arbeid of een andere partij geschreven kunnen zijn.

Mat Herben, fractieleider van de LPF noemde het eerder al “gekopieerd van Pim Fortuyn”.

Op zich natuurlijk niet erg, als de ideeën maar “juist” zijn. “It is not important WHO is right, but WHAT is right.”

Als je echter nader beluistert of bekijkt wat Josias allemaal stelt of wat er in die nota geschreven is, dan zie je maar heel weinig van dat zelfbeschikkingsrecht.

De VVD gaat er niet van uit dat ieder mens een individu is, met zijn eigen wensen, verlangens, capaciteiten enz.

Zij hebben het steeds over bepaalde groepen die verschillend behandeld moeten worden. Zo bepaalt je huidskleur waar je mag wonen of naar welke school je kinderen mogen.

De eigen “natie” speelt ook een rol. De voorstellen gaan zo ver dat als iemand in “onze natie” mag toetreden, dat er dan een “plechtige ceremonie” moet plaats vinden!!

Die ceremonie kan overigens op zijn vroegst plaats vinden als iemand tien jaar rechtmatig in Nederland woont.

Bedenk eens dat je als witte Nederlander wil emigreren naar Canada. Je wilt dan je vrouw of verloofde laten overkomen. Maar dat mag niet als zij daar geen werk heeft en geen engels spreekt.

De in de nota opgenomen punten die stellen dat de wet wel gehandhaafd moet worden, zijn natuurlijk positief. Een wet moet je handhaven of niet maken.

En daar zit veel van de ellende. Als je het individu niet betuttelt, zelfbeschikking geeft en dus eigen verantwoordelijkheid, dan heb je talloze wetten, subsidies en uitkeringen niet nodig.

Een wet die regelt dat niemand geweld of dwang tegen niemand anders mag initiëren, vangt het overgrote deel van alle misdaden.

Josias en zijn club moeten echt nog leren wat “liberaal” echt betekent.

1 REACTIE

 1. Hub schrijft dat je een wet moet handhaven of niet maken.

  Wat met wetten die niet handhaafbaar zijn?

  Zulke wetten zouden niet gemaakt mogen worden. Feit is dat ze toch worden gemaakt.

  Burgerlijke ongehoorzaamheid is zelfs niet vereist om zulke wetten te overtreden. De menschelijke natuur zorgt daar wel voor.

  De wetten worden gemaakt door politici. De meesten van hen hebben nooit een “eerlijke” d.i., niet met belastinggeld betaalde, job gehad

  (kijk eens naar de met een diploma in de rerchtsgeleerdheid behepte Bart Somers, de 41-jarige liberale voorzitter van het Vlaemsche goevernement – die vent is bij het behalen van zijn diploma onmiddellijk belastingsconsument geworden – de eenheidspartij (alle partijen hebben immers dezelfde ideologie – ook in Vlaanderen of Belgie) bood hem ergens een met belastinggeld betaalde job aan)

  en hebben dus geen benul van wat de vereisten zijn van de menschelijke natuur.

  Het probleem ontstaat doordat wetten eigenlijk bedoeld zijn om orde te scheppen in het menschelijk samenleven. De menschelijke natuur, die de meeste politici dus niet kennen, geeft criteria voor dit samenleven. Maar vermits de politici deze natuur, en dus de daaruit volgende criteria, niet kennen, kunnen ze geen handhaafbare wetten maken.

Comments are closed.