Het ‘homohuwelijk” staat weer volledig in de belangstelling sinds George Bush, President van de USA, dit onderwerp heeft aangegrepen als een middel om zijn verkiezingscampagne te versterken.

George, die zichzelf ziet als een vertegenwoordiger van God op aarde, is tegen homoseksuele verhoudingen. Een homo”huwelijk” is volgens God helemaal uit den boze. Dat moet dus verboden worden door de overheid. Bush wil daar nu zelfs de grondwet voor veranderen.

Op de eerste plaats willen we hierbij opmerken dat ieder mens recht heeft op zijn eigen leven. Niemand, ook niet een groepje politici die zich overheid noemt, heeft het recht om daar op in te grijpen. Of je wil samenleven met iemand van hetzelfde of van verschillend geslacht, gaat niemand buiten de betrokkenen iets aan.

Die overheid heeft echter in het verleden zich de macht toegeëigend om iedereen te registreren en bij die registratie een aantal eisen gesteld. Zo wordt iedereen geregistreerd naar ras en natie. En ook hebben ze het huwelijk geregeld en van allerlei wetten voorzien.

Eerst natuurlijk om iedereen te helpen!! Maar daarna om macht over iedereen uit te oefenen. Dat betekent ook dat ze nu allerlei voorwaarden aan het registreren gaan stellen. Een logisch te verwachten gevolg.

De beste (libertarische) oplossing zou dan ook zijn om het huwelijk en de registratie los van de overheid te maken. Privatiseer dat. Dan zullen er op de vrije markt nog meer verschillende mogelijkheden komen waarin ieder voor zich kan kiezen welke vorm hij of zij verkiest

—————————-

Zie ook het artikel van Tibor Machan op de site van LIBERTARIAN INTERNATIONAL op 26 februari:

Homo-marriage:

The Government Isn’t needed to preserve Marriage.26 February by Tibor R. Machan

http://www.libertarian.to/NewsDta/templates/news1.php?art=art733

2 REACTIES

  1. Grappig detail; ‘are you feeling lucky’ Clint Eastwood heeft zich in een interview VOOR het recht van homo’s om te trouwen uitgesproken, vanwege zijn Libertarische opvattingen.

  2. Een huwelijk is de belofte van trouw naar elkaar bevestigen. Het Homohuwelijk is er vooral op gericht de rechten bij het wegvallen van een van beide partners op schrift te zetten enz..

    Het gebeurde in het verleden wel dat een broer of zus, van de overledene, alles via de wet kon opeisen en de achtergebleven partner op straat kwam te staan.

    Een Huwelijk vind ik meer iets voor een echtpaar om de kinderen een legale status te geven en een homohuwelijk vind ik als naam dan ook n e t te ver gaan.

    Dat er een fundament voor een samenlevings contract is of moet zijn, is zeker.

    Die naam daar twijfel ik, zelfs als homo, toch nog steeds over.

Comments are closed.