In libertarische kringen is er veel steun om te trachten een zogenaamde “vlaktaks” ingevoerd te krijgen.

Dus één enkel, liefst laag tarief dat voor iedereen geldt. Veel of weinig verdienen maakt dan geen verschil uit in het percentage.

Te denken aan percentages van omstreeks 20 %.

Maar 20 procent betalen zal velen heel aantrekkelijk lijken.

En toch willen we er een paar kanttekeningen/ vragen bij zetten.

Waarschijnlijk is niemand tegen minder belasting betalen.

Toch zie ik dat bij invoering van een dergelijk systeem, de overheid twee keer zoveel geld zal vangen.

Dat geld moet dan toch opgebracht worden in de maatschappij door de productieve werkers. Zelfs als het ontdoken of zwart geld is, dan vervulde dat geld in de maatschappij een functie. Hoe worden die functies bij vlaktaks ingevuld? Duurdere producten?

Het feit dat door die invoering de overheid twee keer zoveel krijgt, maakt die overheid twee keer zo machtig. Wat gaan ze daar mee doen? Een beangstigende gedachte.

Henry Sturman heeft mij lang geleden ervan overtuigd dat de overheid niet belast naar behoefte, maar dat ze zoveel als ze kan/durft belast en er dan leuke dingen mee gaat doen. Ze gaan zover als er draagvlak voor is. Tot er net geen revolutie komt! Zie de publicaties van Henry Sturman o.a. op http://www.libertarian.nl

Dat leidt tot de conclusie dat het na invoering van de vlaktaks waarschijnlijker is dat het tarief omhoog gaat, dan dat het omlaag gaat.

Diverse mensen, ook onder libertariërs huldigen de stelling dat je zoveel mogelijk van de overheid moet plukken. Dan kunnen ze met dat onttrokken geld tenminste geen schadelijke dingen doen. Dan gaat het om het gestolen geld terugnemen. Maar dat zou dan bij een vlaktaks minder opgaan.

Let wel, ik denk dat iedereen voor minder belasting is. En daarom is het steunen van het vlaktaks idee wel verklaarbaar. Het minste van twee kwaden blijft echter toch een kwaad! Het streven naar een vlaktaks kan daarom alleen maar als een eventuele tussenstap gezien worden. Het doel blijft AFSCHAFFEN!

Ook blijft het zaak naar de ‘non-intended consequences’ te kijken.

———————

Zie op de site van het LIBERTARISC CENTRUM de recente artikelen van Albert Spits:

http://www.libertarian.nl/NL/archives/001147.php

http://www.libertarian.nl/NL/archives/001162.php

http://www.libertarian.nl/NL/archives/001172.php

en onder andere op LIBERTARIAN INTERNATIONAL artikelen van Rod Martin:

Tax Reform for the New Century :

http://www.libertarian.to/NewsDta/templates/news1.php?art=art722

Making The Flat Tax a Reality

http://www.libertarian.to/news/index.php

13 REACTIES

 1. Bij de lezing van het bericht voelde ik mij zeer ongemakkelijk. De passages die mij stoorden waren o.a. de volgenden:

  “Toch zie ik dat bij invoering van een dergelijk systeem, de overheid twee keer zoveel geld zal vangen. & Dat leidt tot de conclusie dat het na invoering van de vlaktaks waarschijnlijker is dat het tarief omhoog gaat, dan dat het omlaag gaat. & Ook blijft het zaak naar de “non-intended consequences” te kijken.“

  De VlakTaks gaat blijkbaar alleen om die rechtstreekse belastingen die inkomstenbelastingen heten. Van andere rechtstreekse belastingen en van alle onrechtstreekse belastingen is hier geen sprake.

  Ik dacht nog altijd dat liberteiren verbruiksbelastingen, BTW, voorstonden als vervanging van de rechtstreekse belastingen in de overgangsfase naar een belastingvrije samenleving.

  In de epiloog van zijn boek "For a New liberty”, schrijft Murray Rothbard het volgende:

  “The libertarian must never allow herself to be trapped into any sort of proposal for “positive” government action; in her perspective, the role of government should only be to remove itself from all spheres of society just as rapidly as it can be pressured to do so.

  Neither should there be any contradictions in rhetoric. The libertarian should not indulge in any rhetoric, let alone any policy recommendations, which would work against the eventual goal. Thus, suppose that a libertarian is asked to give her views on a specific tax cut. Even if she does not feel that she can at the moment call loudly for tax abolition, the one thing that she MUST NOT do is add to her support of a tax cut such unprincipled rhetoric as., “Well, of course, SOME taxation is essential …”, etc. Only harm to the ultimate objective can be achieved by rhetorical flourishes which confuse the public and contradict and violate principle.”

  Laat mij onmiddellijk zeggen dat Hub terecht stelt dat het doel blijft het AFSCHAFFEN van belastingen!

  Zoals ik enkele dagen geleden op deze Hublog schreef, wordt het leerstuk van de unintended consequences werd door Harry Hazlitt verwoord als: De economische kunst bestaat erin niet enkel te kijken naar de onmiddellijke effecten maar ook naar de langere termijn effecten van een bepaalde handeling of maatregel; de kunst bestaat erin niet enkel te kijken naar de gevolgen van die maatregel voor een bepaalde bevolkingsgroep maar voor alle groepen.

  Het beoogde doel van de VlakTaks is de verlaging van het belastingtarief. Het doel is NIET dat de overheid minder belastingen zou ontvangen, WEL dat de belaste minder dient te betalen. De vraag of de overheid dan twee keer zoveel geld zal vangen heeft hier geen belag bij. Door lagere belastingen zullen individuen aangespoord worden tot meer productiviteit, daardoor stijgt de belastbare basis en kan inderdaad het inkomen van de overheid stijgen. Dit zou de enigste unintended consequence zijn van de maatregel, alhoewel de vraag dient gesteld of deze unintended is. Hoe dit tot een stijging van het tarief kan leiden blijft mij duister.

 2. er moet een vlaktaks komen in Vlaanderen, omdat die veel eerlijker is dan een zogezegt "progressief" belastingssysteem, achterpoortjes zullen door een vlaktaks minder mogelijk zijn en dat levert minder druk op voor diegene met de lagere lonen, want wie zal profiteren, diegene die heel veel verdient en het zich kan veroorloven om fiscaal gespecialiseerde mensen in te huren om vals te spelen, of een gewone werknemer die bang is voor de fiscus?

 3. [2] ik vind het zeer
  goed wat Tom protoms heeft geschreven er moet een vlaktaks komen ; zeker weten

 4. Vlaktaks verschaft uitsluitend een SCHIJNrechtvaardigheid. Er wordt meer gestolen van de rijke dan van de arme met als enige rechtvaardigingsgrond dat daar meer te halen is.
  Hugo van Reijen

 5. Vlaktaks cre-eert een schijnrechtvaardigheid, want hij steelt meer van de rijke dan van de arme , uitsluitend op grond van het feit dat bij de rijke meer te halen valt.
  Hugo van Reijen

 6. samuel is nen dikke homo me ne micropenis en hij scheert z’n schaamhaar (jeukt da samuel (bedoelt voor jana :p ))

 7. samuel is totaal gene homo en da jeukt ni!! ma alleszins heymans stop me te speken op uw leerlinge

Comments are closed.