Ongeveer dertig, veertig jaar geleden begon vanuit het objectivisme meer aandacht voor de maatschappelijke gevolgen en toepassingen van de objectivistische filosofie te komen.

Omdat deze filosofie gericht is op de vrijheid van ieder individu, lag het voor de hand om de aan deze beweging de naam “liberaal” te geven.

Maar in Amerika, waar het begin lag, waren de “liberals”, de “Democraten”, in feite al heel socialistisch.

Vandaar dat toen voor de naam “Libertarian” gekozen is. In het NL: “libertarisme”.

Ook in Nederland hebben we groepen die zich “liberaal” noemen. In het bijzonder de VVD. Die noemt zich een liberale partij.

Het liberaal zijn van de VVD is echter zeer selectief. Dit is onder andere zeer duidelijk zichtbaar bij hun recente nota over integratie. Zij ons stukje hieronder op 22 februari. Daarbij gelden bepaalde vrijheden alleen maar voor de “inns” maar niet voor de “outs”.

Let ook eens op de vrijheidsbeperkende maatregelen waar het vernieuwde idool van de VVD, de Commissaris Bolkesteyn, in de EU nu mee bezig is.

In tegenstelling tot alle andere maatschappij bewegingen is alleen het libertarisme consequent en consistent. Het libertarisme wil vrijheid voor ELK individu en op elk gebied. Met alleen de beperking die zelfde vrijheid ook te erkennen voor ELK ander individu. Het libertarisme is daardoor de enige morele maatschappij filosofie.

Over consistent zijn, en de moraliteit in de maatschappij, en hoe die met voeten wordt getreden door de bestaande politieke partijen, is een uitmuntend artikel van Ron Paul (US Congressman) op de site van LIBERTARIAN INTERNATIONAL. *)Zie:

http://www.libertarian.to/N…

*) LIBERTARIAN INTERNATIONAL organiseert de Europese weekend conventie in LEIDEN op 3 – 4 april, 2004. Een unieke gelegenheid met bekende libertarische sprekers, om over dergelijke onderwerpen te leren en te discussiëren. Benut die mogelijkheid.

Meer gegevens en inschrijving op http://www.libertarian.nl onder AGENDA.

1 REACTIE

Comments are closed.