We hebben een aantal keren aangetoond hoe schrijnend de gevolgen van een democratische overheid zijn. Logisch dat dan de vraag komt hoe dit in een libertarische samenleving zou zijn.

Als basis zal daar steeds gelden dat “IEDER mens recht heeft op zijn eigen leven en eigendom” en de andere zijde van dezelfde medaille “niemand mag geweld of dwang initiëren tegen een ander.”

Op 20 december 2003 plaatsten we op deze HUBlog een voorbeeld van een Libertarische Grondwet. *)

Vandaag alleen over de eindsituatie, waarbij we ons zeer bewust zijn dat de weg van de huidige naar de gewenste toestand een zeer lange en moeilijke is. Maar dat is geen reden om niet naar een morele maatschappij zonder geweld te streven. Daarvoor is het noodzakelijk duidelijk te weten waar we naar toe willen.

In de samenleving is dan alles ondergebracht in privé eigendom. En net als nu de eigenaar van een huis bepaalt wie er binnen mag komen, zal dan de eigenaar van de grond, streek bepalen wie er op zijn grond mogen komen.

Nieuwe immigranten zullen dan voor die eigenaar een “waarde” hebben. Dat kan van alles zijn: hulp voor zijn werk, behoefte om mensen in nood te helpen, alles gebaseerd op vrijwilligheid.

In die situatie zullen de nieuwkomers dan ook precies weten waar ze aan toe zijn. Zij zullen zich aan diezelfde Libertarische Grondwet moeten houden, en dus in vrijwillig overleg aan hun inkomen moeten komen.

Daardoor blijft het een morele maatschappij.

Met dit als uitgangspunt zouden nu allerlei (veel) maatregelen genomen moeten worden om dit te bereiken. Daar zullen we zeker nog op terugkomen. We zeggen niet dat het eenvoudig is. Wel zeggen we dat het werken naar een morele maatschappij wel de moeite waard is.

Eén mogelijke stap in de goede richting is een verandering in de uitkeringen zoals omschreven door Bart Croughs in zijn column “Verzorgingsstaat” in HP/DE TIJD en te lezen op:

http://www.meervrijheid.nl/…

Meer gegevens vindt u onder

Internationale betrekkingen: http://www.libertarian.nl/N…

en International Relations /// migration :

http://www.libertarian.to/t…

*) ********************************** 031220

* DE LIBERTARISCHE GRONDWET:

*

* ** ARTIKEL 1: Geen persoon, groep personen of overheid mag geweld, dwang of fraude initiëren tegen geen enkel individu of zijn eigendom.

* ** ARTIKEL 2: Geweld mag moreel en legaal uitsluitend gebruik worden als verdediging tegen degenen die artikel 1 overtreden.

** ARTIKEL 3: Er mag nooit een uitzondering gemaakt worden op artikel 1 en 2.

*******************************************

2 REACTIES

 1. Ik citeer:

  In de samenleving is dan alles ondergebracht in privé eigendom. En net als nu de eigenaar van een huis bepaalt wie er binnen mag komen, zal dan de eigenaar van de grond, streek bepalen wie er op zijn grond mogen komen. …

  Eén mogelijke stap in de goede richting is een verandering in de uitkeringen zoals omschreven door Bart Croughs in zijn column "Verzorgingsstaat" in HP/DE

  Indien alles is ondergebracht in privé eigendom, zijn er geen uitkeringen meer. Iedere “verandering’ van uitkeringen behoudt ze. Ze dienen met onmiddellijke ingang afgeschaft. Fred Dekkers leert ons dat het precies dat is dat Ehrhardt (spelling?) na de oorlog in Duitsland deed.

  Alles is dan ondergebracht in privé eigendom. Thans is het zo dat een deel is ondergebracht in privé eigendom maar dat de soeverein ook over dat deel zijn soevereiniteit uitoefent en tot onteigening en andere vormen van eigendomsrechtsschendingen kan overgaan

  Hub wil met die soevereiniteit komaf maken. Hub wil de soevereiniteit van de eigenaar herstellen en die dan laten beslissen wie in zijn domein mag.

  Maar als het op de EU aankomt, dan wil diezelfde Hub, en zijn trawant Albert, weer de soevereiniteit van het Koninkrijk der Nederlanden behouden.

  Van pragmatisme, als tegengesteld aan beginselvastheid, gesproken.

  En wanneer dan de EU een aantal jaren wil wachten eer de onderdanen van de nieuwe leden als werknemers te aanvaarden, dat luidt het dat de oude leden “hun” markt willen beschermen. Wat hier dus verweten wordt aan de oude leden is beginselONvastheid aan de EU beginselen. Waarom zou de EU van beginselvastheid aan de EU-beginselen dienen te getuigen als Hub, Albert en Bart niet vasthouden aan vrijheidsbeginselen?

 2. Ivo schreef: "uitkeringen (-) dienen met onmiddellijke ingang afgeschaft"

  Onzin, mensen hebben daarvoor belastingen en premies betaald. Net als bij de noodzakelijke afschaffing van de gigantische permanente subsidies, o.a. op het gebied van landbouw en wonen (huursubsidie en hypotheekrente-aftrek), is een geleidelijke sanering met in achtneming van bestaande contracten niet meer dan netjes.

Comments are closed.