Iemand die macht over anderen krijgt, wordt corrupt. *)

Het was een positieve ervaring om in de METRO van 4 februari te lezen dat dit door de column van Pamela Hemelrijk eens onder de aandacht van de vele lezers werd gebracht.

Hoe meer mensen inzicht krijgen over het gedrag van politici, hoe meer kans we maken op veranderingen die naar een vrije maatschappij leiden.

Pamela noemde de verachting die politici hebben voor de gewone mensen die te dom zijn om te stemmen. Zie maar eens hoe allerlei zaken bedisseld worden zonder dat de burger er iets in te zeggen heeft. Door de EU wordt dat in Brussel nog eens versterkt.

De “nieuwe adel” zoals Pamela de overheid **) noemt, zorgt er ook voor dat ze haar eigen positie steeds sterker maakt; het verhogen van de kiesdrempel en het moeilijker, duurder, maken om aan verkiezingen mee te doen, zijn slechts voorbeelden.

Maar Pamela noemt een nog groter gevaar. Dat is de oncontroleerbaarheid van de verkiezingen via de computer. En hoe is met zekerheid vast te stellen dat er niet geknoeid is door de machthebbers die de computers (laten) programmeren? En hoe zit dat met hackers? Als we zien wat er nu al door allerlei virussen kan gebeuren, dan is grote zorg en twijfel echt wel gerechtvaardigd.

————–

*) Lord Acton:”Power corrupts, and absolute power corrupts absolutely”.

**) De “overheid” staat boven ons die de “onderheid” vormen en onderdanig moeten zijn!!

4 REACTIES

 1. Het beste is om de massademocratie af te schaffen en het invoeren van een geregionaliseerde bestuursplicht voor iedereen. Dat is een vorm van dienstplicht, maar dan om te besturen. Dit is de enige plicht, waar ik voor pleit in een klassiek-liberale samenleving.

 2. Ik ben dienstweigeraar.

  Stuurt Albert mij dan de bak in?

  Ni dieu, ni maitre.

 3. Nee Ivo, je bent ‘bestuursweigeraar’ en je kunt het vrijwillig overdragen aan een ander, of aan een privaat bestuursbureau, maar je blijft verantwoordelijk voor je eigen keuze.

 4. Ik weiger alle bestuur ja. En ik schiet iedereen dood die beweert in mijn naam te kunnen besturen.

  Albert’s plichten bestaan, zo stelt hij, in een klassiek-liberale samenleving.

  Juist zoals de klassieke en neo-klassieke economische theorieen en zoals Thomas Hobbes (da’s de vent van de mens is een wolf voor de mens en van de oorlog van allen tegen allen) gaat dit uit van een kwantitatief individualisme waarbij de fysieke onderscheidenheid bepalend is voor ‘s mens individualiteit. Mensen zijn daarin onderling vervangbaar en kunnen dus dienstplichten worden opgelegd

  Er bestaat er echter ook een kwalitatief of klassiek individualisme dat ervan uitgaat dat ieder mens een vrije wil en dus het vermogen heeft om haar eigen individualisering te initieren.

  Het klassiek-liberale of Hobbesiaanse individualisme kan geen vrije wil aanvaarden omdat het deterministisch is. Het klassieke individualisme daarentegen legt de menselijke verantwoordelijkheid in de menselijke natuur, te weten de vrije wil, wat een fundamenteel vermogen is voor rationele wezens.

  Een klassiek-liberale samenleving is niet vrij, enkel een libertarische samenleving kan vrij zijn.

Comments are closed.