Als je luistert naar het nieuws, of leest, betreffende de Nederlandse oorlogsvoering in Irak, val van de ene verbazing in de andere.

Eerst ben je verbaasd dat een marinier die een schot lost om een troep plunderaars te verjagen en (per ongeluk??) iemand treft die (misschien) door dit schot sterft, naar Nederland wordt gehaald en in de gevangenis belandt. Hij had nooit mogen schieten.

Daarna hoor je dat twee andere soldaten die (geheel fout) op hun wacht door de warmte in slaap gevallen zijn, zware straf krijgen omdat dit in “oorlogstijd” gebeurde!

En vandaag horen we dat schieten helemaal uit den boze is. Immers een waarschuwingsschot is al geweld bedreigend.

De enige oplossing om al dit gedoe te voorkomen, is onze jongens de oorlog in te sturen zonder wapens. Dan kunnen ze die ook niet verkeerd gebruiken.

9 REACTIES

 1. Neen hoor, de oplossing is geen soldaten. Dan is er ook geen oorlog.

  Keeskoppen, go home!

  Wat doet Nederland eigenlijk in Irak? Meewerken aan de herverkiezing van Bush? Waarom is die oorlog gestart? Waarom wordt enige oorlog gestart?

  Sommigen hebben blijkbaar te veel tijd doorgebracht bij de marine.

  Zoals St Augustinus (354-430) het uitdrukte (ik citeer fragmenten uit de Engelse vertaling van zijn The City of God):

  Peace is a good so great that even in this earthly and moral life,

  there is no word we hear with such pleasure,

  nothing we more strongly desire or enjoy more thoroughly when it comes.

  +

  Peace is the end sought by war (maar hier was er vrede voor de oorlog begon -“jullie” soldaten hebben alles kapotge-…)

  +

  The dominion of bad men harms themselves far more than their subjects,

  for they destroy their own souls in their greater license to exercise their lust,

  while those who are put under them in service are not hurt except by their own inequities.

  For to the just, all the evils imposed on them by unjust rulers are

  not the punishment of crime

  but the test of virtue.

  +

  Therefore the good man, although he is a slave, is free

  +

  The vanquished ready succumb to the victors, preferring any sort of peace and safety to freedom itself;

  SO THAT THEY WHO CHOOSE TO DIE RATHER THAN BE SLAVES HAVE BEEN GREATLY WONDERED AT.

  By the way, hoe wil Hub het leger financieren? Zonder belastingen?

  NI DIEU, NI MAITRE

 2. Ik denk niet dat Hub tegen belastingen is. Hij is tegen *afgedwongen* belastingen.

  Voor het antwoord op je vraag moet je bedenken of de functie van het leger van waarde is voor jouw en andere mensen.

  Zouden er mensen zijn die bereid zijn om voor de verdediging van Nederland tegen eventuele buitenlandse agressie te betalen?

  Take it from there…

 3. Een element van de definitie van belastingen is precies hun afdwingbare aard.

  Welke bedreiging vormde Zijne Presidentiele Hoogheid Saddam Hoessein voor Nederland? Kun je die bedreiging staven? Dit heeft niks whatsoever te maken met een eventuele buitenlandse agressie.

  Indien mensen betalen voor het leger dan is dat ter verdediging van Nederland, niet ter heling van de frustraties van Bush senior.

 4. Ivo schreef op 27-02-2004 00:17:

  "Een element van de definitie van

  belastingen is precies hun afdwingbare

  aard."

  Volgens *jouw* definitie wel ja. Maar toon de ontkoombare noodzaak eens aan van *afgedwongen* belanstingen. Je beweerd een heleboel maar je onderbouwd maar weinig.

  Het 2de deel van je antwoord ben ik met je eens.

  Overigens; als het leger alleen voor defensieve doelen gebruikt zou het ook goedkoper gefinancieerd kunnen worden. En dus makkelijker betaald kunnen worden door *vrijwillige* belasting. Belasting is volgens mij gewoon: "Geld dat burgers aan hun overheid betalen om overheids functies te financieren.

  Zie je? Je kan belastingen zo definieren dat het afgedwongen element er niet noodzakelijk onderdeel van is.

  Kan zijn dat je een probleem hebt met mijn libertarische definitie, maar dan wil ik wel graag een argument zien. Niet zo maar iets beweren zoals je hierboven hebt gedaan. Onderbouwen!

 5. Jouw definitie van belastingen is geld dat burgens aan “hun” overheid betalen om overheidsfuncties te financieren. Dit veronderstelt dat de overheid ueberhaupt een functie heeft. Is de prijs die ik betaal voor een geindividualiseerd goed of dienst die thans door de overheid wordt geleverd (maar die zouden dienen, ge-bla bla bla) een belasting? Jij blijkt zelfs zover te gaan om dit als een liberteire belasting te bestempelen. Sorry, een liberteire belasting is een contradictio in terminis.

  Maar laat me, zoals je mij aanmaant, aan de onderbouwing werken.

  In de Zuidelijke Nederlanden heeft het Hof van Cassatie, dat is een beest zoals “onze” Hoge Raad, in haar arrest van 12 oktober 1954 (“Journal des Tribunaux”, 1955, p.194) gesteld dat een belasting bestaat in een HEFFING, eigenmachtig gedaan door de Staat, de provincies of de gemeenten op de geldmiddelen van personen, zowel publiekrechtelijke als privaatrechtelijke, vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid, feitelijke verenigingen of gemeenschappen, bestaande op haar grondgebied of er belangen hebbende en uiteindelijk bestemd voor diensten van algemeen nut.

  In paragraaf 0009,5 op p.63 van zijn “Handboek voor Fiscaal Recht” (Diegem, Ced Samsom, 1997, 18de druk) voegt Prof. Albert Tiberghien hier aan toe dat een onderscheid dient gemaakt tussen belasting en retributie doch dat dit onderscheid niet altijd even duidelijk is en dat er een zekere evolutie waar te nemen is in de rechtspraak van het geciteerde Hof en van de Zuid-Nederlandsche Raad van State. Het onderscheid zou belangrijk zijn omdat op belastingen bepaalde Zuid-Nederlandsche grondwettelijke waarborgen van toepassing zouden zijn.

  Het onderscheid betreft volgens Tiberghien iets in deze zin

  – een retributie zou verband moeten houden met een gepresteeerde dienst aan de burger die ze betaalt

  – het bedrag ervan zou een zeker verband moeten houden met de kosten of met hewt belang van de gepresteeerde dienst

  – of de dienst vrijwillig moet worden gevraagd is niet duidelijk

  – of de vergoeding ervan gebruikt moet worden voor het dekken van de uitgaven die de overheid gedaan heeft in verband met de dienst is evenmin duidelijk.

  Volgens Tiberghien is dus de prijs die ik betaal voor een geindividualiseerd goed of dienst geen belasting, doch bij de domme Belgen een retributie.

  Hier hebben we dan een nieuwe startblok voor onze discussie: het onderscheid belasting – retributie.

  Minstens moet jij nu antwoorden op de vragen of de dienst vrijwillig moet worden gevraagd en of de vergoeding ervan gebruikt moet worden voor het dekken van de uitgaven die de overheid gedaan heeft in verband met de dienst, in casu het kapot-neu-tronenbommmenstickers-op-mijn-nieuwe-tas-gaan-plakken (da’s van een plaat lang geleden: Joke, kom uit de keuken, ik zou met je willen n…) van het Iraakse grondgebied. (Of je moet afkomen met een ander onderscheid tussen belasting en retributie.)

  En als je tijd hebt, zeg mij dan eens hoe je ontkomt aan de contradictie van de liberteire belastingen.

 6. Je probeerd van onderwerp te veranderen. Jou orginele vraag was:

  "By the way, hoe wil Hub het leger financieren? Zonder belastingen?"

  Mijn antwoord is met een vrijwillige belasting. Als jij met die term een probleem hebt noemen we het gewoon een defensie premie. Whats is a name nietwaar?

  Punt is echter dat er in een libertarische samenleving voor defensie

  *vrijwillig* betaald zal worden omdat mensen het nut van defensie duidelijk inzien. En daarmee is je vraag aan Hub beantwoord.

  Ach, lees eens wat libertarische lectuur zou ik zeggen.

  Begin maar eens met David Friedman en Hans Hermann Hoppe.

 7. Overigens ben ik een voorstander van het Anarcho-kapitalisme. In dit systeem zullen mensen kunnen kiezen welk defensie bureau ze inhuren om ze te verdedigen. Zulke bureau’s zullen ook politie diensten en recht leveren. Als je wilt weten hoe dit dan zou werken verwijsik je naar bovenstaande literatuur

 8. http://observer.guardian.co

  Army chiefs feared Iraq war illegal just days before start

  · Attorney-General forced to rewrite legal advice

  · Specialist unit dedicated to spying on UN revealed

  Martin Bright, Antony Barnett and Gaby Hinsliff

  Sunday February 29, 2004

  The Observer

  Britain’s Army chiefs refused to go to war in Iraq amid fears over its legality just days before the British and American bombing campaign was launched, The Observer can today reveal.

  The explosive new details about military doubts over the legality of the invasion are detailed in unpublished legal documents in the case of Katharine Gun, the intelligence officer dramatically freed last week after Lord Goldsmith, the Attorney-General, dropped charges against her of breaking the Official Secrets Act.

  The disclosure came as it also emerged that Goldsmith was forced hastily to redraft his legal advice to Tony Blair to give an ‘unequivocal’ assurance to the armed forces that the conflict would not be illegal.

  Refusing to commit troops already stationed in Kuwait, senior military leaders were adamant that war could not begin until they were satisfied that neither they nor their men could be tried. Some 10 days later, Britain and America began the campaign.

  Goldsmith also wrote to Blair at the end of January voicing concerns that the war might be illegal without a second resolution from the United Nations. Opposition MPs seized on The Observer’s revelations last night, accusing Goldsmith of caving in to political pressure from the Prime Minister to change his legal advice on the eve of war.

  Senior Whitehall sources involved in putting together critical legal advice on the war told The Observer that Goldsmith was originally ‘sitting on the fence’ and that his initial advice was ‘prevaricating’. This was ’tightened’ up only days before the conflict began after concerns were raised by Sir Michael Boyce, the then Chief of Defence Staff, who told senior ministers of his worries. It is believed that Boyce demanded an unequivocal statement that the invasion of Iraq was lawful. It is understood that it was only after seeing Goldsmith’s final legal advice, given days before the outbreak of war, that Boyce gave his approval.

  Without this legal reassurace, military leaders and their troops could have laid themselves open to charges of war crimes. At the time, UK troops were already in Kuwait poised for an invasion.

  Last week, Goldsmith controversially agreed to drop the Government’s prosecution of the former GCHQ whistleblower Katharine Gun. Her defence had demanded documents relating to his legal advice, including communications with the Prime Minister.

  Although Goldsmith denied his decision to drop the case was political, critics of the war believe the Government was desperate to prevent these details from being revealed in open court.

  Menzies Campbell, Liberal Democrat Foreign Affairs spokesman, said: ‘These allegations go to the very heart of the Government’s case for war, and inevitably its credibility. I have no doubt whatever that if Parliament had been told these things, the Government would not have achieved its majority and been unable to go to war. Public opinion, already deeply divided, would have swung overwhelmingly against the Government.’

 9. VERVOLG

  Opposition MPs have demanded a statement in the Commons from the Prime Minister and will redouble the pressure for an explanation. The revelations will also increase pressure for the Butler inquiry, set up by the Prime Minister into intelli gence in the run-up to the war, to study the Gun case and subsequent revelations. It will take evidence in private.

  Last night former Cabinet Minister Clare Short told The Observer that she knew of military doubts over the legality the war: ‘I was told at the highest level in the department that the military were saying they wouldn’t go, whatever the PM said, with out the Attorney-General’s advice. The question is: was the AG lent on?

  ‘This was a very personal operation by Tony Blair. The Attorney-General is a friend of Tony’s, put in the Lords by Tony and made Attorney-General by Tony.’

  The Observer has also established that GCHQ, the Government’s top-secret surveillance centre, has a specialist unit dedicated to spying on the UN. The revelation will strengthen claims that the bugging of Britain’s diplomatic allies at the UN was routine and is likely to trigger a fresh international furore over the legality of Britain’s spying operations abroad.

  The former Chilean ambassador to the UN, Juan Gabriel Valdes, said last night: ‘All I can say is what I said at the time when asked if I had information about spying on Chile and I said yes, it has been proved.

  ‘It [eavesdropping] was one more element of tension during some very tense weeks. Nobody was very surprised. But it is one thing not to be surprised and another to do clearly illegal things.’

  Gun leaked a top-secret email published in The Observer last March revealing a joint British-American operation to spy on the UN in the run-up to war. She claimed she acted to prevent the loss of human life in an illegal war.

  The political furore continued as Short’s political future remains in the balance, with the Prime Minister reserving a final decision until he has seen the round of interviews she has planned for this weekend. ‘Everyone has talked about the fact that they don’t want her to be a martyr, but of course the only difficulty is that we are in her hands – what will she say tomorrow?’ said one senior party figure.

  However, it remains highly unlikely that she will face an organised attempt to unseat her, because of the months of upheaval it would cause in the Labour party. ‘The pain of extraction might finish off the patient,’ said one backbencher far from loyal to Short.

  Downing Street last night refused to comment on the allegations. Blair’s spokesman also refused to say whether the White House had been consulted over the dropping of the Gun case, despite growing conviction at Westminster that it would have been inconceivable for the Foreign Office not to have taken its closest ally’s views into consideration.

  Despite Blair’s refusal to give a statement to the Commons, the Government is unlikely to escape further questioning. Both Jack Straw, the Foreign Secretary, and Geoff Hoon, the Defence Secretary, are already due to answer questions next week while the Home Secretary, David Blunkett, will be grilled by a joint Commons inquiry into homeland security. Labour and Opposition MPs have also tabled a string of written questions.

Comments are closed.