Op 8 mei worden in Middelburg door het Roosevelt Instituut weer de Awards van de “Four Freedoms” uitgereikt. Voor zover bekend krijgt Kofi Annan de hoofdprijs. Omdat onder zijn leiding de UN een nieuw elan gekregen heeft.

Hiermee wordt tevens de UN geëerd als supernationaal orgaan.

De Nederlander Max Kohnstamm krijgt ook een Award. Namelijk die voor het “vrijwaren van vrees”. Kohnstamm is één van de grondleggers van die EU.

Die EU wordt vaak aangehaald als DE oorzaak dat er geen nieuwe oorlog tussen Duitsland en Frankrijk is ontstaan! Terwijl minstens even zo waarschijnlijk is dat die oorlog niet ontstaan is door gezamenlijke vrees voor het communisme en voor de atoombom.

We hebben al vaker de achtergronden van deze Four Freedoms Award (FFA) belicht. (onder andere op deze HUBlog op 15 oktober, 2003) en daarbij aangetoond dat dit vrijwaren van vrees onmogelijk is, maar dat het wel door de politici voor hun eigen agenda gebruikt wordt.

In tegendeel, door de superstaat EU wordt de vrees van veel meer mensen steeds groter:

angst voor controles, angst voor nog meer regels, angst voor nog onpersoonlijker behandeling.

Op dit ogenblik is het voor de politici belangrijk de image voor de EU behoorlijk op te vijzelen. En waar ook maar mogelijk, zal er propaganda voor de EU gemaakt worden.

Nederlandse politici moeten immers een goede beurt maken als in de tweede helft van dit jaar NL voorzitter van de EU-club wordt! Hoe meer positieve verhalen over de EU gepubliceerd kunnen worden, hoe meer kans dat pluche in Den Haag geconsolideerd kan worden.

Vandaar dat nu bij de Four Freedoms Awards een grondlegger van de EU, Max Kohnstamm geëerd gaat worden.

We kunnen die energie beter besteden aan het proces om UIT die EU te treden.

Op http://www.Free-europe.org vindt u nog veel meer argumenten om eurosceptisch te worden.

2 REACTIES

  1. De EU is nu juist de basis aan het leggen voor talloze oorlogen en oorlogjes. Waar ook ter wereld, zodra er meerdere volken binnen de grenzen van één land dienen te leven breekt er rotzooi uit. Rwanda, Joegoslavië, België,Spanje, Noord-Ierland, Tjetjenië: "Meerdere volken binnen een grens, en de boel staat in no-time in de hens."

    Het zijn dan allemaal "slechts" burgeroorlogen, maar die zijn niet minder destructief dan traditionele oorlogen tussen staten. Kortom: de toekomst in Europa zal geen oorlog tussen Frankrijk en Duitsland brengen, maar tussen Fransen en Duitsers. Dan krijgen we krantenkoppen als "Ethnisch Franse Europeanen hebben een bomaanslag gepleegd op de ethnisch Duitse Europeanen te Berlijn."

    Ieder ingelijfd Europees volk zijn eigen afscheidingsbeweging volgens het ETA-model. Met bomaanslagen, ontvoeringen, massa’s Europese ordepolitie, enzovoort.

    Een glorieuze toekomst breekt aan! Nie wieder krieg……

  2. Juist, we hoeven maar aan de Spaanse Burgeroorlog te herinneren om te begrijpen, welk lot onze kinderen tegemoet dreigen te gaan.

    Het wordt trouwens steeds duidelijker, dat er onvoldoende politiek draagvlak bestaat voor de EU op basis van zijn huidige collectivistische principes. Het wordt de hoogste tijd, dat de EU wordt afgeschaft of tenminste, dat Nederland de EU verlaat. Destijds heeft de Benelux verzuimd zich aan te sluiten bij de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA of EFTA)en het Verenigd Koninkrijk naar de EEG gehaald (als tegenwicht tegen Frankrijk Duitsland en Italie). Maar het Europese Statuut is gebaseerd op collectivistische principes en niet op de beleving van individuele vrijheid en verantwoordelijkheid, zoals in het boek van Karl Popper "The Open Society and its Enemies" wordt uitgelegd.

Comments are closed.