Doordat er geen principes zijn, is de huidige chaos ontstaan.

Wie een goed beeld wil krijgen hoe het toegaat in de politiek heeft daar nu kansen bij uitstek voor.

Kijk of luister maar naar de gesprekken van de politici over het uitzetten van asielzoekers.

Zoals hier eerder aangetoond, hebben de politici de chaossituatie zelf geschapen. Dit is het punt dat in de discussies steeds onder tafel wordt geschoven.

Door via het sociale stelsel autochtonen te laten betalen voor, en achter te stellen op de allochtonen hebben ze vreemdelingenhaat en misdaad bevorderd. Zie voorgaande stukken op deze HUBlog en op http://www.libertarian.nl .

Nu zijn er ten opzichte van het asielbeleid twee stromingen in de politiek, en mengsels daarvan:

– De ene loopt over van medelijden, compassie en hulpvaardigheid. Allemaal goede dingen! Maar ze vergeten dat die arme stakkers in die situatie gekomen zijn door hun eigen vroegere besluiten. Daarover praten ze dan maar liefst niet.

– De andere soort politici, die ook de huidige toestand veroorzaakt hebben, kijken nu naar de kiezers die het “recht” willen handhaven.

Met “recht” bedoelen die dan datgene wat juridisch formeel in de boeken en afspraken staat. Maar ook dat is weer gebaseerd op het onrecht van beschikken over mensen zonder hun toestemming.

Kortom, er is nu een situatie waar “alles wat je doet” verkeerd is. Een toestand van mensen die in de illegaliteit gaan verdwijnen en daar in misdaad en prostitutie terechtkomen. Onderduikers, zoals de joden in de oorlog, concentratiekampen waarin mensen voor uitzending worden opgevangen, mensen uit hun huizen halen, gezinnen met hun kinderen in gevangenissen zetten, en noem maar op. Afschuwelijk voor een bestaand land.

“Schrijnend” is nu het toverwoord waarmee Rita Verdonk, minister van Vreemdelingenzaken namens de regering het gewone volk tracht te sussen. Maar een definitie of wat ze er concreet mee bedoelt, hebben we nog nergens gezien.

De enige goede oplossing zou zijn om maatregelen te treffen die op den duur leiden tot een libertarische maatschappij. Een maatschappij waar ieder mens het recht heeft op zijn eigen leven, vrijheid en eigendom.

Methodes daarvoor vindt u uitgebreid op http://www.libertarian.nl

We zullen vandaag of morgen terugkomen op de libertarische oplossingen.

1 REACTIE

 1. Ik citeer:

  Doordat er geen principes zijn, is de huidige chaos ontstaan. Door via het sociale stelsel autochtonen te laten betalen voor, en achter te stellen op de allochtonen hebben ze vreemdelingenhaat en misdaad bevorderd. … Met "recht" bedoelen die dan datgene wat juridisch formeel in de boeken en afspraken staat. …

  Kortom, er is nu een situatie waar "alles wat je doet" verkeerd is. …"Schrijnend"

  Het (privaat) recht bestaat teneinde onrecht te verhinderen in interpersonele relaties. (Frank van Dun, Recht en Onrecht, http://allserv.ugent.be/~fr…)

  Hetgeen ‘men’ het ‘sociaal recht’ noemt en waarop ‘men’ het ‘sociale stelsel’ baseert heeft daar niks mee te maken. Dat zijn voorzieningen tegen toestanden waaraan men niet kan verhelpen zoals bijvoorbeeld het ‘hebben’ van kinderen waarvoor dan bijslag verschuldigd is door …. Ja, door wie eigenlijk? In het privaat recht geldt dat wie door zijn fout schade veroorzaakt deze moet vergoeden. Wie heeft er een fout begaan wanneer ik beval? Als Hub dus schrijft dat het een situatie is waar "alles wat je doet" verkeerd is, dan bedoelt hij daarmee dat dat niet enkel verkeerd in hoofde van de actor die tot deze daad overgaat, maar ook van alle andere sukkelaars die het ongeluk hebben onder hetzelfde goevernement te leven. Tragedy of the commons? De gemeenschappelijke kinderen zeker?

  In de boeken kan je inderdaad schrijven wat je wil. Het probleem ontstaat doordat gekken eender wat in de boeken schrijven. Morgen misschien zelfs dat ik kan bevallen. Schrijnend.

Comments are closed.