Hier lanceren we een voorstel tot het oprichten van een comité, vereniging of wat dan ook, om te werken aan de kroning van Silvio tot Koning van Europa.

Hij is op dit moment premier van Italië. Hij wordt als baas van een groot land toch buiten de grote drie gehouden, die nu in Berlijn de toekomst van de EU zitten te bepalen. Dat wekt natuurlijk jaloezie. En dat terwijl Silvio toch de meest briljante van het stel is.

Hij heeft net verklaard dat belasting ontduiken moreel verantwoord is!

Dat is natuurlijk een scherp inzicht. Wij hopen dat hij tot die verklaring is gekomen door het inzicht dat “belasting is diefstal”. Het is immers geld dat van een individu wordt afgenomen zonder de toestemming van dat individu. Als hij niet betaalt, wordt er geweld tegen hem/haar gebruikt.

Als een dief bij je komt inbreken, is het toch ook verantwoord als je hem niet precies vertelt waar alle geld ligt? En als de dief even niet oplet, mag je toch ook vlug wat terugpakken van het goed dat hij heeft gestolen?

Ja die man ziet het zitten. We moeten hem de kans geven dat idee in de hele EU in te voeren. De volgende logische stap is dan immers dat de belasting geheel moet worden afgeschaft.

En dan komen we waar we wezen willen: De staat heeft dan geen geld meer. De overheid produceert immers zelf nooit wat.

Als ze dan geen geld meer kunnen afpakken, zullen al die politici zelf productief moeten gaan werken en zodoende bijdragen aan de welvaart in de maatschappij.

Wie wil het voortouw nemen voor de actie:

“Silvio tot Koning van de EU!” ?

2 REACTIES

 1. Een Koning heeft het voordeel dat Hij niet moet werken voor Zijn herverkiezing maar wel voor Zijn reputatie.

  Ook Berlusconi’s Europa minister is blijkbaar tegen het triumviraat.

  http://news.bbc.co.uk/2/hi/… UITREKSEL:

  " Italy’s Europe Minister, Rocco Buttiglione, had warned before the meeting that the EU does not need the triumvirate to run its affairs.

  "Nobody in Europe is ready to be a second-class citizen. Europe is made up of 25 countries, not of three," he told the BBC."

  Thans is er geen triumviraat, doch een troika, waarbij de vorige en volgende voorzittter van de Europese Raad (wegens tijds- en plaatsgebrek kan ik hier niet ingaan op het onderscheid tussen de Europese Raad en de Raad van Ministers) de huidige bijstaan. Deze praktijk van troika werd trouwens formeel erkend in het EG-Verdrag en het EU-Verdrag (het Verdrag van Amsterdam week daar echter lichtjes van af) zodat de lidstaten zich als voorzittter van de Europese Raad in die orde opvolgen dat er steeds een groot EU-lid in de troika zit, teneinde de troika voldoende internationaal gewicht te geven (Koen Lenaerts en Piet Van Nuffel (Robert Bray, ed.), "Constitutional Law of the European Union", Londen, Sweet and Maxwell, 1999, § 7-031, pp. 310-11)

  Het probleem met de huidige Europese Raad is inderdaad dat daar waar de Verdragen van de Raad het (hoogste) wetgevend orgaan maken, de Europese Raad in feite enkel samenkomt (op zogenaamde Europese "toppen") om problemen die anders onoplosbaarbaar zouden zijn op te lossen (Desmond Dinan, "Ever Closer Union – An Introduction to European Integration”, Londen, Macmillan, 1999, p.237)

  De troika moet zich dan iedere keer met haar lid van het triumviraat, althans met haar groot lid, buigen over detailkwesties. Niemand kan dus een "beleid" uitstippen. "Beleid" vereist immers een lange termijn visie.

  Daar waar Dinan schrijft dat Europese Raad geen beleid kan voeren, schrijft “Onze” Nederlandse elite echter dat "the European Council provides the Union with the necessary impetus for its development and defines its general political guidelines." De “elite” voegt er echter onmiddellijk aan toe dat "the European Council as such is not an organ of the Communities" (Kapteyn en VerLoren van Themaat, "Introduction to the Law of the European Communities", Den Haag, Kluwer Law International, 1998, 3rd edition incorporating the 5th Dutch edition, p.50). Iets verder schrijft "Onze" elite dan weer dat "the European Union as such has only one organ of its own, the European Council”. (Kapteyn en VerLoren van Themaat, op. cit, p.181). De Europese Raad is dus geen orgaan van de Europese Gemeenschappen doch wel van de Europese Unie.

  Een Koning en Zijn, ja daar komt het beduchte woord, soevereiniteit (en welk rechtgeaard mensch bepleit nu een andere soevereiniteit dan de individuele soevereiniteit?), zou daar inderdaad veel duidelijkheid in brengen.

  Is Berlusconi, nu de geschikte man? Van zijn recente verklaringen over belastingen ben ik niet op de hoogte. Wel vind ik deze headline van gisteren "Berlusconi: Big three meeting is a ‘big mess’" http://www.euobserver.com/i

  Van hetgeen eronder staat pluk ik het volgende uitreksel:

  " The sharp criticisms coming from Madrid and Rome echo a wider concern that the Franco-German-UK axis may be the beginning of a directorate from which other countries will be denied access. … The main item on the agenda is economic reform in Europe, but they are also expected to discuss more contentious issues such as …the make-up and President of the next Commission."

  Hoor ik de naam directeur Jean-Luc Dehaene nazinderen? Dan toch liever Berlusconi als de nieuwe Napoleon. Laat ons het echter houden bij de individuele soevereiniteit. Ni dieu, ni maitre!

 2. Als nederlander die 12 jaar in Italie woont, had ik toch liever een andr soort reactie verwacht. Berlusconi isd groot geworeden met het omkopen van rechters, advocaten en alles wat maar omte kopen was. Hij is direct met de maffia verbonden en veel van de personen in zijn regering hebben meegeholpen om hem te krijgen waar hij nu is om hun persoonlijke belangen te behartigen en rijk worden van de wetten die B. op maat maakt. Het is een zeer banale crimineel zonder kultuur en een gevaar voor europa; ondanks zijn mooie woorden is hij van plan om chaos te creeeren in italie en in europa, hij wil geen controle en de pers is in italie streng gecontroleerd. In italie heerst een hoop onder de mensen die nadenken en zich op een objektieve manier informeren, dat europa op een of andere manier wakker wordt en beseft dat een berlusconi gelijk is aan mussolini, bush, deheane, le pen enz…

  Italie is dermate verzwakt dat het land europa nodig heeft om zich los te kunnen maken van de maffia die nu deel uitmaakt van de regering en dus europa! Italie bestaat voor 90% uit mensen die hard werken om het hooft boven water te houden ondanks de regering, deze mensen hebben het recht serieus genomen te worden door de rest van europa, italie is geen berlusconi, maar met 6 televisie stations (drie van hem en drie van ‘zijn’ staat) en andere media in zijn bezit lijkt het tegendeel meer waar. Ik denk dat ik heel veel italianen vertegenwoordig als ik aan europa schrijf en vraag: help italie en europa om van berlusconi af te komen, andere dictaturen werden te laat serieus genomen, nog een keer terugvallen in een europa die dat accepteerd betekent schade voor iedereen en niet alleen voor de italianen…

Comments are closed.