Velen van u zullen de beelden gezien hebben van de bazen van de drie grootste EU-landen die samen in Berlijn vergaderden.

Gelukkig stelden ze in een TV toespraak ons allemaal gerust dat ze niet bij elkaar waren om samen het beleid in de EU te bepalen!

Neen, ze spreken alleen maar over wat er met de economie moet gaan gebeuren, wie de topmensen in de EU moeten worden en de verhoudingen in de Commissie en nog een paar van dergelijke onbelangrijke zaken. Nee hoor, wees maar niet bang.

We hebben hier, en in samenwerking met FREE EUROPE al lang geleden gewezen op het gevaar van de Duits-Franse as die in de EU alles zal gaan beslissen. Slim hebben ze daar Tony Blair bij betrokken. Als ze de weg vinden om Silvio Berlusconi daarin een bevredigende rol te geven, dan hebben ze helemaal de absolute meerderheid.

Wat Hitler en Napoleon niet gelukt is met militaire macht, gaat deze jongens nu lukken met behulp van hun politieke macht. Daarbij uiteraard gebruik makend van het verlangen naar macht van de politici uit de kleinere landen en de domheid van de burgers in die landen die zich laten leiden door allerlei schone beloften.

Beloften die gewoon gebroken worden als dat beter uitkomt. Zie maar hoe de Oost Europese landen bedrogen zijn met het toelaten van werkers in de hele EU.

Zie voor meer hierover bij:http://www.free-europe.org en in het bijzonder: The History of an Idea:

http://www.free-europe.org/fe-english/index-1240.html

5 REACTIES

 1. Naast Hitler en Napoleon dient ook aan hun voorgangers, respectievelijk von Bismarck en Lodewijk XIV, gedacht. Laatsgenoemden waren het die “hun” respectievelijke staten verenigden.

  Reeds in 1932 wees Mises er in paragraaf 2 van Hoofdstuk 12 van zijn boek “Die Gemeinwirtschaft”, dat later naar het Engels zou vertaald worden als “Socialism”, op dat de pogingen van Bismarck om het socialisme in te voeren in de Poolse districten van de Pruisische staat faalden omdat het socialisme een historisch proces is dat niet kan weerlegd worden door een test noch in miniatuur kan geanticipeerd worden.

  In 1943 voegde Isabel Paterson daar in hoofdstuk XXII van haar boek “The God of the Machine” aan toe dat Bismarck inderdaad overwinningen behaalde en dat Duitsland Europa inviel in 1914, de oorlog verloor en bankroet ging. Dit wordt, schrijft Paterson in 1943, in de huidige oorlog herhaald.

  Hetzelfde gebeurde in Frankrijk waar Lodewijk XIV overwinningen behaalde om dan ook bankroet te gaan en gevolgd te worden door de Revolutie.

  En zo kwam het dan dat in 1952 de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal tot stand kwam om Duitsland en Frankrijk te verzoenen.

  Wanneer Hub dan schrijft dat wat Hitler en Napoleon niet gelukt is met militaire macht, deze jongens nu gaat lukken met behulp van hun politieke macht, dan stel ik voor dat aan te passen door te stellen dat wat jongens nu gaat lukken met behulp van hun politieke macht is wat Bismarck en Lodewijk XIV gelukt is. De gevolgen zullen parallel zijn met de gevolgen van het door Bismarck en Lodewijk XIV gevoerde beleid: Hitler en de terreur van Robespierre.

  Ik wens Koning Silvio Parmalat dan ook veel geluk toe.

  Of gaan we met z’n allen terug naar de Efteling?

 2. En toen waren ze nog met vijf!

  http://interestalert.com/br

  UITREKSEL

  EU’s big five OK armed sky marshals

  BRUSSELS, Feb. 18 (UPI) — The European Union’s five biggest states Wednesday stepped up the fight against terrorism by agreeing to allow armed sky marshals aboard certain flights.

  Meeting in the German alpine resort of Garmish-Partenkirchen, the justice ministers of Britain, France, Germany, Italy and Spain — who together represent 80 percent of the EU population — agreed in principle to allow armed guards on passenger planes.

  ==

  Merk op hoe het percentage van de

  bevolking van "hun" staat dat ze ieder vertegenwoordigen

  handig verzwegen wordt.

  Hoe durf je betwisten dat ze de ganse bevolking van "hun" "land" vertegenwoordigen?

 3. Het zou naief zijn te menen, dat deze drie heren in Berlijn alleen naar de aapjes van de Zoo gekeken hebben. Nou dan. Wanneer trekken verantwoordelijke Nederlandse gekozen politici nu eens eindelijk de conclusie, dat er voor Nederland in de EU alleen nog plaats is als melkkoe. The party is over. Het is de hoogste tijd voor Nederland uit de EU te stappen, een club, waarvan het politiek draagvlak steeds kleiner wordt. Hoe langer dit Nederlandse politieke gestuntel voortduurt hoe groter de politieke en sociaaleconomische schade. In plaats van de EU zou Nederland kunnen overwegen zich bij de EFTA aan te sluiten.

 4. Vandaag stond in het NRC een aardig artikel over de tanende belangstelling voor de EU in alle landen. De politici zijn panisch, want hun draagvlak wordt langzaam maar zeker terecht onder hun voeten weggeslagen. Deze zelfbenoemde Eurofielen begrijpen niet, dat ,,the bell tolls and it tolls for thee". Hoe meer wetten en regels men probeert ook op te leggen, hoe meer de mensen zich van deze dubieuze lieden zullen losmaken. Een idee voor de gemiddelde Nederlander zou zijn, om deze Europese verkiezingen volledig te boycotten en, zoals ik al vijf jaar geleden heb gedaan, het Europees verkiezingsformulier naar de premier te sturen met daarop alle grieven, die men over Europa heeft. Als dan miljoenen formulieren met rood aangekruisd op het Binnenhof terechtkomen, dan zal men in Den Haag wel wat moeten doen aan de toenemende dictatoriale macht van de Unie.

 5. Het zou fijn zijn als iemand hier bewust aan ging werken.

  Hoe minder stemmen, hoe meer ze wakker worden.

  Iemand zou ook, net als Van Buitenen< een Europese Partij kunnen oprichten die het enige doel heeft :"Het uittreden uit de EU"

  Ik weet niet of dat kan, en of er nog tijd genoeg voor is. V.Buitenen heeft het toch ook gedaan !

Comments are closed.