Het is zo’n troep in het land dat de politici elkaar nu in de haren vliegen en zeer ongebruikelijke stappen doen. Alles met de “kiezer” in het achterhoofd.

Voorzitter Ruud Koole van de PvdA spoort zelfs aan tot een “burgemeesterlijke ongehoorzaamheid”.

En de over elkaar buitelende politici munten allemaal uit in immoraliteit.

Enkele feiten:

— de overheid heeft buitenlanders naar Nederland gelokt door allerlei aantrekkelijke cadeautjes uit te delen. Woning, uitkeringen, scholen, geneeskundige verzorging, enz. Geen wonder dat dit te veel mensen lokt.*)

— die mensen mochten dan ook nog niet werken. Verveling leidde tot meer misdaad.

— door meer misdaad, en door de asielzoekers op allerlei gebieden te bevoordelen, kweekte de overheid rassenhaat.

— Dat wordt een groot aantal kiezers te gortig, en die willen nu van die asielzoekers af. Politici zien een reservoir nieuwe kiezers en gaan harde maatregelen voorstellen.

— De Minister van Vreemdelingenbeleid, Rita Verdonk, zegt dat de wet gehandhaafd moet worden. Het is niet haar verantwoordelijkheid dat die mensen kinderen hebben gekregen. Dat is de verantwoordelijkheid van de ouders. Die kinderen moeten dus maar mee oprotten. Ook al zijn ze hier geboren en ingeburgerd.

— Het is wel degelijk de verantwoordelijkheid van de overheid dat ze met die mensen vele lange jaren onbekwaam zijn omgesprongen.

— enz. enz.

Dit zijn al meer dan genoeg feiten om aan te tonen dat de overheid een situatie heeft geschapen waarin alles wat je doet verkeerd is. Stuur je mensen de woestijn in, dan is dat immoreel. Laat je ze hier dat handhaaf je de wet niet.

De oorzaak ligt fundamenteel in het begin. Het beginpunt is dat er mensen naar dit land gelokt zijn met allerlei leuke dingen die ten koste gingen van de mensen die deze dingen geproduceerd hadden. De basis is het socialistische sociale stelsel.

Als je een hoge flat bouwt op een rot fundament, dan zal die op een gegeven ogenblik in elkaar storten.

En dat gebeurt nu. En niet alleen op het gebied van immigratie, ook op het gebied van de misdaad, de drugsbestrijding, het onderwijs en noem maar op.

We zullen in de nabije toekomst een aantal van deze zaken trachten te behandelen en aantonen dat een maatschappij gebaseerd op slechte of geen principes altijd tot ellende voert.

Vandaar dat we naar een libertarische maatschappij toe moeten. Een maatschappij gebaseerd op de morele libertarisch principes.

———————————

*)Overigens is iedere asielzoeker ook een individueel mens, en niet een deel van een collectief.

4 REACTIES

  1. Dat Hare Excellentie nu ook kinderen wil terugsturen die hier geboren en opgegroeid zijn ( in strijd met de primaire rechten van het kind) toont aan hoe ver zij bereid is te gaan in haar strijd om populariteit in de electorale arena. De VVD met haar ondersteuning voor dergelijke standpunten is wel ver afgeraakt van haar liberale oorsprong. Ik herinner mij nog hoe voorheen Molly Geertsema soms persoonlijk uitgewezen personen uit de trein haalde teneinde hun uitzetting uit Nederland te verhinderen.

  2. Dus de heer van Reijen wil aan alle asielzoekers die in Nederland kinderen krijgen een verblijfsvergunning geven? Dan wordt het tijd om alsnog de Markerwaard in te polderen. En waar in de verklaring voor de rechten van het kind staat eigenlijk dat ze recht hebben op een verblijfsvergunning? Is dat niet een heel klein beetje uit de duim gezogen?

  3. [2] Zeker, polder maar in.
    Op het ogenblik is dat echter niet nodig door het grote aantal emigranten en het geboortedecres.
    Met kinderen te sollen nadat ze hier al jaren opgegroeid zijn? Wel, ik heb er geen goed woord voro over.
    Hugo van Reijen

  4. Kinderen die hun eigen land niet eens kennen en de taal niet eens spreken terugsturen terwijl zij zich Nederlander wanen? Waar is die Nederlandse tolerantie waar we vroeger bekend om stonden?

Comments are closed.