Bij een recente libertarische bespreking werd de vraag gesteld hoeveel mensen er eigenlijk nog zelfstandig nadenken.

Uit de diverse voorbeelden die ter sprake kwamen, zou je kunnen concluderen dat zelfstandig nadenken tot de uitzonderingen behoort.

Dit geldt voor alle terreinen, maar vooral op het gebied van maatschappelijke, politieke zaken. Wat betreft het milieu “weet” bijna iedereen dat er een broeikaseffect is en dat we allemaal gevaar lopen door de opwarming van de aarde. De vele tegenbewijzen ten spijt.

Natuurlijk vindt bijna iedereen dat we “recht” hebben op een woning, onderwijs, zorg en zo voort; dat staat immers in de Universele Verklaring van de rechten van de mens? Hoe en wie deze zaken dan “moet” leveren, weet niemand. Die dingen “zijn” er gewoon.

Natuurlijk zijn we vrij. We mogen toch zeggen wat we willen? Maar iemand die nadenkt, en beziet wat er in werkelijkheid gebeurt, met bij voorbeeld al die politieke correctheid, ziet onmiddellijk dat we niet vrij zijn. Hetgeen overigens ook geldt voor vrij te zijn om te eten wat we zelf willen, of te roken, drinken, snuiven, slikken.

Kerk en staat zijn twee instanties die ruim gebruik maken van dit “niet-nadenken” en zij hebben op die manier door de eeuwen heen steeds meer macht naar zich toe kunnen trekken.

Ook op scholen wordt niet meer echt geleerd hoe en dat zelfstandig nadenken belangrijk is.

Neil Lock, een regelmatige schrijver voor de site van LIBERTARIAN INTERNATIONAL, heeft net een artikel gemaakt waarin hij optimistisch beschrijft dat er mogelijk een ommekeer voor de deur ligt. Dat het tijdperk van kerk en staat ten einde lopen en dat er toch te bespeuren is dat er meer mensen gaan nadenken.

Dat zou ongekende perspectieven openen voor een betere toekomst voor iedereen.

Zie ‘Why Church and State are Out of Date’ by Neil Lock

http://www.libertarian.to/N…

2 REACTIES

 1. Er wordt gesteld dat bijna niemand meer zelfstandig nadenkt, dat dit geldt voor alle terreinen, maar vooral op het gebied van maatschappelijke, politieke zaken. Verder heet het dat wanneer men nadenkt, en beziet wat er in werkelijkheid gebeurt, men onmiddellijk ziet dat we niet vrij zijn. Kerk en staat zouden hiervan profiteren De scholen zouden het zelfstandig nadenken afleren.

  Ik heb het op deze pagina’s al uiteengezet, maar “bis repetita placet” (herhaling schaadt niet of een tweede maal herhaald doet deugt) en dus verwijs ik nog eens naar Aristoteles die stelde dat een eerlijk en moedig mensch

  NIET de mensch is die geconditioneerd werd om bepaalde klakkeloos goedgekeurde gedragspatronen te volgen

  MAAR de mensch is die geleerd heeft om haar keuzen en voorkeuren te laten bepalen door zulke kennis en begrip als waarover zij beschikt,

  eerder dan te handelen op grond van voorbijgaande gevoelens en impulsen of op grond van lang aanvaarde maar mechanische reactiegewoonten.

  Naast de intellectuele deugd die haar doet inzien wat de juiste keuze is, heeft een eerlijk en moedig mensch ook de morele deugd die haar ertoe brengt om dat gedragspatroon aan te nemen dat de intellectuele deugd heeft aangewezen als het meest gepaste.

  En laat mij er dus geen doekjes om doen, maar die menschen die niet nadenken, waarop Hub zo afschiet, zijn inderdaad levensonwaardige Untermenschen in de volle Nietzscheaanse betekenis van het woord. Maar als Gail Wynand zoals hij in Ayn Rand’s roman ‘The Fountainhead” (de held van dat verhaal is Howard Roark) wordt afgeschilderd de Nietzscheaanse Uebermensch is dan heb ik daar toch ook problemen mee.

  Jongerns en meisjes, zoals Socrates het 2400 jaar geleden stelde, het komt erop aan dat je jezelf kent. Enkel op die manier kan je de intellectuele en morele deugden beoefenen.

Comments are closed.