De EU-ministers van Financiën hebben de druk opgevoerd op Zwitserland om snel een akkoord met de Unie te sluiten over medewerking aan de Europese belasting op “zwarte” spaartegoeden.


De Zwitsers liggen namelijk dwars en proberen op de valreep extra toezeggingen in de wacht te slepen voordat ze hun handtekening zetten.

Wat een tegenvaller, laat ik nu denken dat de Zwitsers dwars lagen uit morele overwegingen en niet om nog extra toezeggingen te krijgen.

Belasting is immers diefstal.

Volgens staatssecretaris Wijn van Financiën zal er geen enkele nieuwe concessie aan de Zwitsers worden gedaan. “Dit is wat het is. Wat we nu aan Zwitserland bieden, is een mooie deal. Ze krijgen er genoeg voor terug”, aldus Wijn in Brussel.

Wat krijgen ze terug? Het volgende. In ruil voor hun medewerking aan de spaarbelasting krijgen zij belastingvrijstellingen gekregen voor royaltystromen en een voordelige behandeling voor dochterbedrijven van Zwitserse ondernemingen in de EU.

De spaarbelasting moet wel een heel lucratieve bron van inkomsten zijn voor de overheden. Waarom zou de EU anders hun gelijkheid – en gelijke behandeling principe overboord gooien.

Wijn wilde niet ingaan op de mogelijkheid van handelssancties tegen Zwitserland of de gevolgen als de deadline van 1 juli niet wordt gehaald. Ik denk dat de Zwitsers wel meewerken onder dreiging van (geweld) handelssancties.

“Ik kan me niet voorstellen dat Zwitserland, dat als fatsoenlijk land wil meetellen, zich steeds meer aan de rand van de internationale gemeenschap wil opstellen. Dat gaat in tegen de algemene trend”, aldus Wijn. Heeft u ooit zoveel onzin gelezen in een paar zinnen?

Wat is de norm om als fatsoenlijk betiteld te worden? Zwitserland, net als Nederland, is een geografisch gebied. Hoe kan een gebied fatsoenlijk zijn? Hij bedoelt waarschijnlijk de inwoners van dat geografische gebied. Wat een belediging voor die inwoners. Zij willen als fatsoenlijk meetellen. Met wie? Zijn ze nu niet fatsoenlijk dan? Wat is aan de rand van de internationale gemeenschap? Een soort schurkenstaat, om maar eens een woord van Bush te gebruiken? En wat is dan die algemene trend? Is dat de trend om de inwoners nog afhankelijker van de overheid te maken? Of de trend dat overheden die inwoners als slaven behandeld? Tenslotte willen zij een steeds groter wordend stuk van uw inkomen.

Of bedoelt hij te zeggen; het is onfatsoenlijk van “Zwitserland” om aan de trend van de EU en de VS ( die hun medewerking aan de spaarbelasting al hebben toegezegd) om zorgzame inwoners te straffen voor hun zorgzaamheid niet mee te doen.

Dit is namelijk wat er gebeurd. Met het oog op de toekomst sparen mensen om in hun toekomstige behoeften te kunnen voorzien. Het merendeel van de spaartegoeden bestaat uit inkomsten die overgebleven zijn, nadat de overheden zich al een groot gedeelte van die inkomsten hebben toegeëigend. Het wordt zwart genoemd, omdat mensen die inkomsten uit het oog van de nationale overheden hebben onttrokken.

Een tip voor u: u bent beter af als u zich in de schulden steekt. Want de overheid zal u helpen als u deze schuld niet kunt aflossen. Dus u wordt beloond als u afhankelijk bent de overheid en u wordt daarentegen gestraft als dit niet het geval is.

7 REACTIES

 1. Het is toch gemakkelijk.

  Eerst maak je onder mantel van 911 ambras over misdaadgeld.

  En dan van hetzelfde (mantel-)laken een broek: zwartgeld is toch ook misdaadgeld, niewaar?

  Wie leeft er nu graag in het zwart, enkel begrafenisondernemers en nachtlieden?

  Of je moet de overheid overtuigen van de charme van het nachtleven.

  Maar Zwitserland is dat daar niet waar die hoge bergen zijn waar in de winter (en bovenaan ook in de zomer) veel WITTE sneeuw ligt?

 2. Het blijkt maar eens te meer hoe de overheden te werk gaan. Andere landen onder druk te zetten om hun intern beleid te ondermijnen. Dat is wat elke externe dictatuur doet, of het nu de Soviet Unie is, de Nazi’s, of de eurolanden. Het enige wat deze ultra-collectivisten zullen bereiken is, dat ca. 1000 miljard euro de weg verder zal geraken en voorgoed uit Europa. Dat geld zou kunnen worden gebruikt voor investeringen in Europa, maar zal nu de niet-Europeanen bevoordelen. 1000 miljard euro’s zijn een hoop banen, die voorgoed verloren zullen gaan.

 3. PAK DE WARE SCHULDIGEN AAN

  http://www.standaard.be/nie

  UIREKSEL

  BRUSSEL – Brussels minister-president Daniel Ducarme heeft vanmorgen ontslag genomen. Dat heeft hij vanmiddag bevestigd op een inderhaast bijeengeroepen persconferentie, waarop hij een brief aan partijvoorzitter Antoine Duquesne voorlas. Ducarme zou hebben gesjoemeld met zijn belastingaangifte

 4. Dat moet laster zijn.

  Ministers (en parlementariërs) sjoemelen niet met belastingaangiftes!

 5. Zo doen zij dat

  http://www.tijd.be/nieuws/a

  UITREKSEL (ditmaal juist gespeld, hoop ik)

  De Waalse krant Vers l’Avenir schreef donderdag dat Ducarme zijn belastingaangifte van 1999 niet heeft ingediend. Zijn aangifte van 2000 zou hij dan weer vijf maanden te laat hebben ingediend. Ook de aangiften voor 2001,2002 en 2003 zouden niet zijn ingevuld. Het totale bedrag aan niet betaalde belastingen zou 184.000 euro bedragen.

 6. De enige manier om belastingvlucht tegen te gaan is de invoering van een of andere vlaktaks, maar dan tegen een laag tarief, bijvoorbeeld zoals in Slowakije 19%. Als Nederland daarin het voortouw zou nemen in West-Europa, dan is de kans enorm dat een groot deel van het ‘zwarte’ geld weer terugkomt, niet alleen van Nederlanders, maar ook van buitenlanders. Bovendien stijgen de overheidsinkomsten, zoals Laffer al aangaf.

Comments are closed.