Veel Nederlanders vinden het raar, of ergeren zich zelfs aan de manier waarop in Amerika President George Bush zich met intieme zaken als het HUWELIJK bemoeit. Bush stelt nu voor om een afdeling in te stellen, die zich bezig houdt met opleiding en sturing vóór het huwelijk.

En gelijk hebben de sceptici; het huwelijk is een zaak van de twee betreffende personen, en van niemand anders.

Maar dan realiseert men zich meestal niet dat dergelijke dingen ook in Nederland gebeuren. De staat stelt in Nederland ook (belasting)tarieven vast en maakt de regels over scheidingen en erfenissen en opvoeding van de kinderen.

Hoe ver deze bemoeienis gaat, en hoe “gewoon” dat de politici dit vinden, blijkt bvb ook uit de behandeling van immigranten/ asielzoekers. De ene partij wil dat asielzoekers/ immigranten pas met 21 jaar, en de andere partij wil ze pas met 24 jaar laten trouwen.

En die betutteling gaat dan uit van een overheid waarin allerlei personen zitten die zelf echt niet zo’n ideaal huwelijk hebben! En die willen dan met behulp met immoreel verkregen middelen (belastinggeld) gaan beslissen hoe anderen zich moreel horen te gedragen.

Te gek voor woorden. Te meer doordat het toch steeds duidelijker wordt dat alles wat een overheid aanpakt, verkeerd uitkomt.

De Amerikaanse ex-president Ronald Reagan heeft gezegd: “Als de overheid stranden gaat subsidiëren, zullen we heel vlug een tekort aan zand hebben.”

3 REACTIES

 1. Jongens en Meisjes,

  Het is een ding om te stellen dat alles wat een overheid aanpakt, verkeerd uitkomt.

  Het is een volledig ander ding om te stellen dat eender wat de niet-overheids-mensch doet goed is.

  Het ging hier zojuist om het bevriezen van menschen denk ik (deed mij denken aan de Franse (comische) acteur Louis de Funès die bijna 30 jaar geleden in een film “Hibernatus” hetzelfde speelde).

  Vandaag wordt beweerd dat het huwelijk enkel de contractspartijen aangaat.

  Jongens en meisjes, in de samenleving bestaat er zoiets als de moraal die aanduidt hoe je het beste van je leven kunt maken dat er van te maken valt. Een van de aanduidingen die deze moraal geeft is ‘Bezint eer ge begint’.

  Meer dan drie eeuwen geleden werd dit door Blaise Pascal in zijn Pensées / Mijmeringen als volgt omschreven:

  339 Je puis bien concevoir un homme sans mains, pieds, tête (car ce n’est que l’expérience qui nous apprend que la tête est plus nécessaire que les pieds). Mais je ne puis concevoir l’homme sans pensée; ce serait une pierre ou une brute.

  346 Pensée fait la grandeur de l’homme.

  347 L’homme n’est qu’un roseau, le plus faible de la nature; mais c’est un roseau pensant. Il ne faut pas que l’univers entier s’arme pour l’écraser: une vapeur, une goutte d’eau, suffit pour le tuer. Mais quand l’univers l’écraserait, l’homme serait encore plus noble que ce qui le tue, puisqu’il sait qu’il meurt, et l’avantage que l’univers a sur lui; l’univers n’en sait rien.

  Toute notre dignité consiste donc en la pensée. C’est de là qu’il nous faut relever et non de l’espace et de la durée, que nous ne saurions remplir. TRAVAILLONS DONC À BIEN PENSER: VOILÀ LE PRINCIPE DE LA MORALE.

  In de Chinese vertaling luidt dit:

  339 I can well conceive a man without hands, feet, head (for it is only experience which teaches us that the head is more necessary than feet). But I cannot conceive man without thought; he would be a stone or a brute.

  346 Thought constitutes the greatness of man.

  347 Man is but a reed, the most feeble thing in nature, but he is a thinking reed. The entire universe need not arm itself to crush him. A vapour, a drop of water suffices to kill him. But, if the universe were to crush him, man would still be more noble than that which killed him, because he knows that he dies and the advantage which the universe has over him; the universe knows nothing of this.

  All our dignity consists then in thought. By it we must elevate ourselves, and not by space and time which we cannot fill. LET US ENDEAVOUR THEN TO THINK WELL; THIS IS THE PRINCIPLE OF MORALITY.

  Jongens en meisjes, denkt a.u.b. na voor ge begint te experimenteren.

  Het huwelijk creeert immers op de eerste plaats de stabiele en noodzakelijke cooperatie tussen een vrouw en een man wat de opvoeding van hun kinderen betreft (Henri De Page, “Traité élémentaire de droit civil belge” Brussel, Bruylant, 1948, 2de uitgave, boekdeel I, paragraaf 564)

  Of beschouwen liberteiren de handhaving van de soort als niet belangrijk?

  Geef hen maar een bastaardje zonder handen, voeten of hoofd.

 2. Klassieke liberalen zoals Richard A. Epstein in zijn zojuist geciteerd boek "Skepticism and Freedom: A Modern Case for Classical Liberalism" (Chicago, University of Chicago Press, 2003) zullen daarop in navolging van John Locke, Adam Smith, and David Hume antwoorden dat

  "Freedom depends upon a skepticism that rightly shuns making judgements about what is best for individuals, but that also avoids the relativistic trap that all judgements about our political institutions have equal worth."

  Je zou dus niet kunnen uitmaken wat goed of kwaad is.

  Jongens en meisjes, John Locke die wilde oorspronkelijk voor pastooor studeren maar koos uiteindelijk voor doctoor.

  En jongens en meisjes,

  Physicians rely on evidence they get from their patients, they form hypotheses as to what might be the underlying problem with their patient, and they attempt treatments. If the treatments don’t work they form another hypothesis and attempt another treatment, and so on. Absolute certitude may be something mathematicians can hope for, but the physician must rely on experience and testing. Locke believes that is also how we derive our knowledge about the world.

  In een recents column over "Ethics "onder de titel "Who is to say?", drukt Tibor Machan http:/http://www.tibormachan.com het als volgt uit:

  … when [my students} ask, "Who is to say?" as we discuss this or that moral ideal or ethical viewpoint or more concrete moral judgment. Who is to say murder is wrong? Who is to say one ought not to lie? Who is to say whether the pro-life or pro-choice position is the correct one?  [I reply that][t] he reason that "Who says so?" approach is so dangerous is that itencourages even the most deep seated moral convictions to be treated as nothing but opinions way before anyone will have managed to defend the idea that that’s all they are. For students to come to introductory ethics classes already holding the idea that it is all a matter of opinion is frightening – it is a kind of prejudicial skepticism, one that lacks the benefit of having thought things through. It is bad enough that the world is rife with moral skepticism but it is terrible that it seems to be a dogma these days, not, as in the writings of, say, David Hume (hey, daar heb je weer die vedette van de klassiewke-liberalen), an extensively argued and well developed conclusion.

  I suggest that before one settles into being a moral skeptic, one

  should at least do a bit of study, survey the major moral theories and

  determine for him or herself whether these show any promise. I am nearly certain that some of them will bear out that ethical theories, no less so than theories in other disciplines, can at least be better or worse, more reasonable and defensible rather than less so. In that case one ought to embrace the better ones, indeed, the best one. That is a far better idea that simply accepting skepticism about this vital topic without benefit of ducation.

  Ik dacht dat het libertarisme een morele filosofie was.

 3. Voor hen die geinteresseerd zijn in de wijze waarop klassieke liberalen zoals Friedrich August von Hayek de Vrijheid tegenwerken,

  zie mijn zojuist verbeterde posting

  “Rule of Law Incompatible with Free Society”

  op het klassiek-liberale Radical Academy Forum

  http://radicalacademy.com/c

Comments are closed.