Het is nu 60 jaar geleden dat het beroemde boek van Friedrich Hayek voor het eerst gepubliceerd werd.

Met uitzondering van de boeken van Ayn Rand, (en de bijbel), zijn er geen (of zeer weinig) boeken die zo’n grote positieve invloed op het vrije marktdenken gehad hebben en nog hebben.

Daarom is het treffend dat we net vandaag het volgende stukje kregen van Jeff MacDonald (een deelnemer uit Amerika aan de L.I.-Conventie in Leiden op 3 en 4 april a.s.):

De 18e-eeuwse historicus en jurist Alexander Fraser Tytler verklaarde indertijd al heel duidelijk het volgende:

“Een democratie kan niet als een permanente vorm van regeren bestaan. Ze kan slechts bestaan totdat de kiezers ontdekken dat ze kunnen kiezen voor allerlei gaven uit de staatskas. Vanaf dat moment kiest de meerderheid altijd voor de kandidaten die de meeste voordeeltjes uit de staatskas beloven, met het resultaat dat een democratie altijd ineenstort door de fiscale politiek, en altijd wordt gevolgd door een dictatuur.”

Tytler vervolgde: “De gemiddelde levensduur van ’s werelds grote beschavingen was 200 jaar. Zij volgden elkaar op in deze volgorde:

van slavernij naar religie, van religie naar grote moed, van moed naar vrijheid, van vrijheid naar overvloed, van overvloed naar zelfzucht, van zelfzucht naar zelfvoldaanheid, van zelfvoldaanheid naar apathie, van apathie naar afhankelijkheid, van afhankelijkheid weer terug naar slavernij.”

We hebben het beklemmende gevoel dat de cirkel weer haast is gesloten.

Wat kunnen we doen om deze cirkel te doorbreken en weer te komen bij VRIJHEID en vandaar naar OVERVLOED en dan: STOP !

1 REACTIE

 1. Misschien kan Jeff gewezen worden op het feit dat Hayek in 1979 Volume III “The Political Order of a Free people” van zijn driedelig werk “Law, Legislation and Liberty” publiceerde.

  Het grootste verwijt dat Hayek daar aan de huidige democratie toeschreef is dat er geen onderscheid bestaat tussen het orgaan dat de wetten maakt en het orgaan dat op de uitvoering van de wetten door de regering waakt, zodat “For lawyer’s law, Parliament has neither time nor taste”

  Hayek schreef verder:

  “A system which may place any small group in the position to hold a society to ransom if it happens to be the balance between opposing groups and can extort special privileges for its support of a party has little to do with democracy or social justice” (p.31)

  Ik vraag me of indien je twee organen maakt, een belast met regeringscontrole en een belast met het maken van wetten (rules of just conduct) de ontdekking van de kiezers dat ze kunnen kiezen voor allerlei gaven uit de staatskas zich nog kan voordoen.

  Opgelet met vertalingen van Alexander Fraser Tytler. Blijkens het Conservative Forum

  http://www.conservativeforu

  luidt de laatste door Hub vertaalde passage uit Tytler’s “ The Decline and Fall of the Athenian Republic” (1776) :

  “Tytler describes the life cycle of civilization as from Bondage to Spiritual Faith to Great Courage to Liberty to Abundance to Selfishness to Complacency to Apathy to Dependency and back into Bondage.”

  Hub vertaalt :

  “Zij volgden elkaar op in deze volgorde: van slavernij naar religie, van religie naar grote moed, van moed naar vrijheid, van vrijheid naar overvloed, van overvloed naar zelfzucht, van zelfzucht naar zelfvoldaanheid, van zelfvoldaanheid naar apathie, van apathie naar afhankelijkheid, van afhankelijkheid weer terug naar slavernij."

  Hub vertaalt dus “selfishness” door “zelfzucht” en stelt dan egoisme tegenover vrijheid. (Ayn Rand moet zich in haar graf omdraaien.)

  De passage wordt geciteerd door het Conservative Forum. Alleen al dat, doet mijn haren ten berge rijzen.

  Wie is deze Alexander Fraser Tytler? Ik heb die naam nog nooit gehoord. By the way, wie is Jeff, is dat een vriendje van Butler D. Shaffer?

Comments are closed.